Přípravy na gigafactory v Líních pokračují

Ilustrační foto: Brian Dorff z Pixabay

Záměr postavit továrnu na výrobu akumulátorů pro automobily v Líních u Plzně nebyl dotčen nedávným rozhodnutím Volkswagenu vybudovat prostřednictvím společnosti IONWAY továrnu na katodový materiál pro autobaterie nedaleko polského města Nisa. Světu hospodářství to potvrdila agentura CzechInvest.

“V souladu s vládním usnesením pokračujeme v přípravách strategického podnikatelského parku pro umístění moderní továrny typu gigafactory do lokality Líně. Všechny dosud zpracované posudky ukazují na vhodnost lokality pro tento záměr,“ napsal David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

V současné době je zpracován odborný geologický posudek, který potvrzuje, že lokalita letiště v Líních je pro výstavbu průmyslového parku a továrny na baterie vhodná. Historické dopady těžby černého uhlí na podloží vytipované lokality jsou podle expertů nulové. Těžba kaolinu v místě nikdy neprobíhala, protože geologická stavba ve vymezeném prostoru existenci ložiska vylučuje, shrnuje CzechIvest.

„Dopady historické těžby uhlí na Plzeňsku na posuzovanou lokalitu Líně jsou zcela nulové. V místě připravovaného průmyslového parku se historicky netěžil ani kaolin. Z geologické stavby lokality je zřejmé, že v prostoru letištní plochy a zamýšleného podnikatelského parku se zdroje kaolinu vůbec nenacházejí,“ vysvětlil Michal Kofroň, geolog a jednatel společnosti G-Consult, jež zpracovala geologickou studii pro státní agenturu CzechInvest.

Podle Kofroně dobrý stav lokality potvrzují i letecké snímky z období let 1938 až 1995. Ty ukazují, že bývalý závod Moguntia netěžil ve vymezené oblasti pro podnikatelský park, nýbrž v jejím sousedství. „Posouzení leteckých snímků, které jsme pro geologickou studii měli plně k dispozici, jasně ukázalo, že celá plocha dnešního letiště je pokrytá drobnými pásky obdělávaných políček a proužky polních cest občas lemovaných stromky. Žádné stopy po těžbě tam nejsou, pozůstatky bývalé těžebny kaolinu jsou nicméně patrné přibližně 400 metrů severozápadně od hranic plánované zóny,“ vysvětluje Kofroň. Upřesňuje tak závěry báňského posudku a podporuje variantu výkladu, že zájmové území není těžbou dotčeno.

„Do konce letošního roku budeme mít k dispozici dopadovou studii, která nám podrobněji ukáže vliv podnikatelského parku na okolí a jaká opatření budou potřeba pro zajištění funkčnosti areálu i zmírnění negativních dopadů,” říká David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

Záměr vybudovat Strategický podnikatelský park Líně pro umístění moderní továrny typu gigafactory na výroby bateriových článků pro elektromobily schválila v loňském roce vláda ČR. Přípravou areálu o velikosti 200 hektarů pro investora byla pověřena státní agentura CzechInvest. Záměr má významně pomoci české ekonomice, v níž automobilový průmysl hraje zásadní roli, vytváří 10 % HDP. Díky gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily by Česko získalo v rámci regionu střední a východní Evropy zásadní konkurenční výhodu, je přesvědčen CzehIvest.