Liberty Ostrava nepředpokládá další spolupráci s firmou Tameh Czech

Nová huť, nově Liberty Ostrava, ocelárna. Foto: Autor: Petr Štefek – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0 cz, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12776070

Hutní společnost Liberty Ostrava nepředpokládá další spolupráci s firmou Tameh Czech. Restrukturalizační plán chce realizovat s jinými dodavateli energie. ČTK to řekl mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba. Tameh Czech podle svého mluvčího Patrika Schobera s restrukturalizačním plánem nesouhlasí. Chce vyčkat, až o restrukturalizaci rozhodne soud. Do té doby považuje prohlášení Liberty za bezpředmětná.

„Vedení společnosti Liberty Ostrava se nepodařilo do stanoveného termínu nalézt shodu s vedením společnosti Tameh Czech o zajišťování dodávek energií za férových a oboustranně přijatelných podmínek. Proto Liberty Ostrava přistoupí k realizaci plánu B restrukturalizačního plánu, který s další spoluprací s Tamehem nepočítá,“ řekl Štěrba. Uvedl také, že krátkodobě bude přechod k vlastnímu řešení dodávek energií představovat pro Liberty zdržení, v dlouhodobém horizontu však bude levnější a efektivnější.

Podle Schobera z aktuálních zpráv restrukturalizačního správce vyplývá, že potřebná většina věřitelů nehlasovala pro vyloučení Tameh z insolvenčního řízení. „Tím pádem restrukturalizační plán nemohl být přijat. Do doby, než rozhodne o restrukturalizaci soud, jsou veškerá prohlášení Liberty Ostrava bezpředmětná,“ řekl. Dodal, že firma se sama nachází v insolvenci. „Soustředí se na vlastní reorganizaci a nalezení investora, který by zajistil provoz podniku a udržení všech pracovních míst,“ řekl.

Liberty uvedla, že plán počítá se snížením fixních nákladů v několika oblastech. Tedy nad rámec 50 milionů eur (1,26 mld. Kč), které se podařilo ušetřit za posledního půl roku. Firma nyní zahájí konzultace a technologickou přípravu k možnému odstavení dvou zbývajících koksárenských baterií, což povede k dalšímu snížení nákladů o více než jeden milion eur (25,2 milionu Kč) měsíčně. „Smyslem není využít toho ke snižování pracovních míst. Dotčeným zaměstnancům bude nabídnuta rekvalifikace a přesunutí na jinou pozici v rámci podniku,“ řekl Štěrba.

Zároveň se podle něj rozběhl proces kolektivního vyjednávání se zástupci odborových organizací působících v podniku o novém znění těch částí kolektivní smlouvy, jejichž platnost v polovině roku vyprší. Restrukturalizační plán je podle Štěrby založen na pěti základních principech, jimiž jsou obnovení výroby ve válcovnách, obnovení provozu vysoké pece, výrazná úspora nákladů, zajištění dodávek energií a finanční pomoc od mateřské skupiny.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má kolem 5000 zaměstnanců. Už delší dobu má problém platit závazky a většina jejích provozů stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh zastavil dodávky energií. Tameh zaměstnává okolo 300 lidí. Většina pracovníků obou firem je od prosince doma. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Tameh je někdejší závod Energetika postavený jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodával elektřinu, plyny a páry. Liberty dodávala Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy.