MMR poskytne 1/4 miliardy na nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy v Praze

Fotka od Jana Vaška z Pixabay

Na nákup elektrobusů, vodíkových autobusů nebo trolejbusů pro Prahu připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj 245 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí odstartuje v lednu 2024. Výzvu vyhlásil Integrovaný regionální operační program (IROP). Ministerstvo to oznámilo na svých webových stránkách.

Finanční prostředky ze 110. výzvy IROP umožní nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy, která využívají alternativní zdroje energie. Dopravci, kteří mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, tak budou moci pořizovat například elektrobusy, vodíkové autobusy nebo trolejbusy.

„V nejbližších letech se mohou cestující využívající autobusovou dopravu i městskou hromadnou dopravu těšit na modernizaci vozového parku a větší komfort při přepravě. Obyvatelům Prahy také přinese čistší ovzduší a zmírnění dalších negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve městě,“ uvedlo ministerstvo.