Ceny námořní přepravy klesají téměř na desetinu, hrozí nedostatek kontejnerů

Foto: Nathan Cima na Unsplash

Námořní přeprava po prudkých růstech cen za covidu výrazně zlevňuje. Ovlivňuje ji i sucho a nedostatek dopravních kontejnerů.

Vyplývá to ze zprávy významné logicistické a přepravní společnosti DSV. Globální námořní obchod podle ní čelí složitému prostředí. „Vedle postupného obnovování narušených dodavatelských řetězců se setkáváme s poklesem poptávky po dopravních kapacitách, což způsobuje snižující se sazby v námořní dopravě. Cena za přepravu dvanáctimetrového kontejneru z Asie do Evropy poklesla ze 14 tisíc amerických dolarů na pouhých 1700 dolarů,“ uvádí společnost.

Pro mnohé přepravce se podle ní klesající cena stala významným bodem zlomu. Prognózy na rok 2023 navíc naznačují, že situace se pravděpodobně v nejbližší době zásadně nezmění. Možný problém v letošním roce představuje i skartace 600 tisíc přepravních kontejnerů.

„Aktuální vývoj přepravní situace na moři vyžaduje více než kdy jindy hledání nových tras a diverzifikaci zdrojů surovin a trhů. Avšak přes veškerou snahu není snadné předvídat, jak se budou vyvíjet ceny v námořní dopravě v budoucnosti… Podle expertů zatím neexistuje jednoznačný souhlas ohledně zjištění, zda jsme již dosáhli nejnižšího bodu v sazbách pro námořní dopravu, nebo jestli pokles, jenž pokračuje i po krátkém období optimistického oživení v dubnu, bude pokračovat,“ říká DSV.

Sucho a uvízlé lodě

Dalším problém pro přepravce je sucho. Více než dvě stovky nákladních lodí čekající na možný tranzit přes Panamský průplav. Sucho, panující v této oblasti už téměř měsíc, komplikuje správnou funkci systémů, které lodím pomáhají projet. K vyrovnávání hladin mezi jednotlivými úseky se totiž využívá voda ze sladkovodních nádrží. Tato situace podle DSV ovlivní i námořní dopravu do České republiky a v důsledku můžeme očekávat zpoždění aktuálně přepravovaného zboží.

Více než dvě stovky nákladních lodí čekající na možný tranzit přes Panamský průplav

Situaci navíc ztěžuje plánovaná skartaci až 600 tisíc přepravních kontejnerů. „Skartace rozsáhlého množství dopravních kontejnerů lze považovat za logistickou komplikaci, jejíž následky můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Je tedy nezbytné událost nadále monitorovat a na proměnlivou situaci na trhu reagovat včas,“ říká Martin Jukl, director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ. 

DSV je původně dánský dodavatel přepravních a logistických služeb, poskytující řešení pro celosvětovou nákladní (leteckou, námořní, silniční i železniční) dopravu. Společnost byla založena v roce 1976 deseti nezávislými dánskými přepravci, má zastoupení ve více než devadesáti zemích světa se 75 tisíci zaměstnanci. Aktuálně je společnost DSV třetí největší přepravní a logistickou společností na světě a vytváří až 4% podíl na celosvětovém trhu.