Autor je zakladatelem, spolumajitelem a jednatelem společnosti SPEDICA, s.r.o.