Ceny námořní dopravy stouply až na 700 %. Mohou tam být i rok

Že je dnes dovoz zboží ze vzdálenějších destinací strašně obtížný, ví skoro každý. Méně lidí už tuší, že například ceny v námořní přepravě letos na jaře meziročně stouply na pěti- až šestinásobek. A co hůř, situace může trvat klidně dalších 12 měsíců.

Fotka od analogicus z Pixabay

Celosvětová pandemie covid-19 způsobila v roce 2020 a následně i v tom letošním drastické problémy především v oblasti importních přeprav zboží, extrémní nárůst sazeb v jednotlivých relacích a nemalé zpoždění dodávek.

Situaci nepomohlo ani následné zablokování Suezu lodí EVER GIVEN v březnu 2021, které zasadilo logistickým a dopravním společnostem další zásadní ránu.

Situace ve velmi křehkém oboru námořní dopravy je i nadále kritická. Odhady spekulují o tom, že ke zpoždění zásilek může docházet přinejmenším dalších 12 následujících měsíců, a to především v důsledku každoročnímu přetížení linek z důvodu blížících se Vánočních svátků a následně pak i díky čínskému novému roku. V těchto obdobích dochází pravidelně k převisu poptávky lodního prostoru nad jeho kapacitou. Dá se proto očekávat, že pokud nedojde k dalším zásadním a drastickým omezením v důsledku covid-19, dojde snad ke zklidnění trhu nejdříve na jaře/v létě roku 2022.

situace se hned tak nezlepší hlavně kvůli  přetížení linek kolem vánoc a Čínského nového roku

Další podstatnou změnou při organizaci zámořských přeprav je pak rostoucí snaha čínských dopravních a spedičních firem organizovat co největší počet zásilek na bázi „freight prepaid“, což oproti minulým obdobím a při stále rostoucích cenách přepravného způsobuje velkou finanční zátěž pro importéry zboží. Ti jsou totiž nuceni celý úsek přepravy hradit v době nalodění v čínském přístavu, a ne jak bylo dříve zvykem, až například po jejím připlutí do Evropy, popřípadě až po doručení zásilky na místo vykládky.

Jen pro ilustraci: terminály v Šanghaji loni dohromady odbavily asi 43,5 milionu TEU (jeden standardizovaný kontejner), čímž se město jako celek podle Shanghai International Port Group stalo největším kontejnerovým přístavem na světě.

importéři musí nyní platit zásilky už v čínském přístavu a ne až v evropě

Díky vzniklé situaci nelze do budoucna v žádném případě vyloučit znatelné dopady i na zaměstnavatele, zaměstnance a spotřebitele v podobě dočasných zastavení výroby z důvodu nedostatku materiálů nebo vyprodaných produktů.

Ceny přeprav se na jaře 2021 začaly šplhat k hranici 20 000 USD/40ft (stopu = cca 0,3 metru), což je proti stejnému období předchozího roku již zmíněné zvýšení cen přepravného o 500 až 600 procent!!! Toto navýšení bude mít zcela zásadní vliv na ceny importovaného zboží v Evropě.

Za rok vlakem, co zvládne jediná loď

Problémy na moři vyhnaly velkou část přepravy na pevninu. Většina přeprav z Číny do Evropy se historicky realizovala námořní cestou. V období pandemie ale růst poptávky způsobil již zmíněný růst cen, přičemž zásilky kvůli přetíženým námořním terminálům také nabíraly velká zpoždění.

Řada tamějších výrobců proto své zboží přesunula z lodí na vlaky. Železniční přeprava však také brzy narazila na své kapacitní limity. V průběhu roku 2020 např. společnost Maersk zajistila cca 200 mezikontinentálních vlaků z Číny do evropských zemí, včetně Německa, Francie, Švédska, Polska, Běloruska a Ruska. Ucelený vlak z Číny má ve velké většině kapacitu 40 kontejnerů – 40´ high cube. Celkem se tak jedná za rok o celkem 16 tisíc kontejnerů, což odpovídá pouze kapacitě jedné zámořské lodi třídy Triple E.

Kamionem z Číny asi dva týdny

Nejedna společnost se tak v nestandardní době rozhodla pro využití nestandardního, a dříve možná nemyslitelného, řešení – využití přímé kamionové dopravy.

Běžná kamionové přeprava o objemu 33 palet s maximální hmotností 22 tun trvá na trase Čína – Evropa (tj. cca 12 000 km) dva týdny. S předstihem dvou až tří týdnů se ale musí zamluvit slot pro překládku na hranicích. V Číně přepravu zajišťuje lokální dopravce, který zásilku doveze na hranice s Ruskem, kde je během jednoho dne přes celní sklad přeložena na kamion. Ten následně zboží doveze až na vykládku k zákazníkovi.

Revoluce v poměrech tím nekončí. „Corona Year 2020“ je oficiálně potvrzen za historické minimum v letecké nákladní dopravě: Podle IATA (mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce) bude muset globální odvětví aircargo strpět největší pokles poptávky za 31 let v roce 2020.

Podle IATA se celosvětová produkce dopravy v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem snížila o 10,6 procenta. Výkonnost mezinárodní dopravy klesla o 11,8 procenta. V průběhu pandemie byla obzvláště patrná rozsáhlá ztráta kapacity osobních letadel.

Například celosvětová dostupná produkce dopravy se ve srovnání s rokem 2019 snížila o 23,3 procenta. V důsledku toho se kapacita snížila dvakrát více než poptávka.