Úplné zrušení EET? To by byla promarněná šance

Nastupující vláda si do programového prohlášení mj. dala i tento závazek: „Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.“ Chtěl bych zde prezentovat čistě osobní názor na záměr úplného zrušení EET.

Foto Pixabay

Pokud bych na to měl vliv, navrhoval bych zachování systému EET s tím, že vstup do tohoto systému by byl dobrovolný. Co mě k tomu vede a jak bych si to představoval? Přesvědčení, že EET lze nastavit tak, aby z něj měli podnikatelé konečně benefit a nečelili by riziku peněžitých sankcí ze strany berňáku. Pokusím se svůj návrh stručně odůvodnit.

Daňové řízení je postaveno na důkazním břemenu daňového subjektu. Tedy je to daňový subjekt, který např. prokazuje správnost a pravdivost svých tržeb. V případě EET platí, že se jedná o povinnou evidenci, která v případě, že je vedena správně, požívá presumpci správnosti. To v praxi znamená, že berňák nemůže jen tak bez relevantních důkazů zpochybnit správnost a pravdivost EET. Zjednodušeně řečeno – pokud někdo správně vede EET, neměl by se nikdy dostat s berňákem do sporu ohledně výše svých tržeb.

Dále je bohužel nutno uvést, že stát doposud vynucuje plnění různých daňových povinností pouze pod hrozbou sankcí. Neplníš své povinnosti? Dámě ti pokutu nebo tě označíme za nespolehlivého plátce a dáme tě na pranýř. Úplně chybí pozitivní motivace. Myslím, že je nejvyšší čas tento feudální přístup opustit.

Nechme ho jako dobrovolné

Což to udělat opačně? Plníš dobrovolně nějaké evidenční povinnosti, které v důsledku umožní jednoduchou a rychlou kontrolu od stolu? Super, děkujeme, dostaneš bonus!

Takže kdo by dobrovolně vedl EET, mohl by od státu obdržet bonus. Jaký? Napadá mě třeba sleva na dani. Nebo možnost provádět u takového poplatníka daňovou kontrolu jen v případě důvodných pochybností. Samozřejmě to vyžaduje možnost provádět kontroly správnosti vedení EET a pravdivosti jejích údajů. Ovšem jedinou sankcí by byla ztráta zvýhodněného postavení. Žádné nesmyslné desetitisícové pokuty za nezaevidování prodeje balení žvýkaček.

A jaké jsou benefity dobrovolné EET pro stát? Ten hlavní je zřejmý na první pohled. I pro stát je výhodné, když poplatníci plní své daňové povinnosti správně hned napoprvé bez nutnosti kontroly. Kromě toho data z EET poskytují státu velmi cenné informace o reálných transakcích v ekonomice.

Nezbavujme se již implementovaného digitálního řešení

V neposlední řadě je dle mého osobního názoru škoda se zbavovat jakéhokoliv digitálního řešení, když už jsme si jednou prošli jeho náročnou implementací. Finanční správa spustila nedávno novou verzi online finančního úřadu, portál „MoJe Daně“. Dobrovolné EET by jistě šlo do tohoto portálu integrovat a podnikatelům a jejich účetním usnadnit život – umožnit jim exporty přehledů tržeb pro různé účetní systémy, nabídnout předvyplněný formulář daňového přiznání s využitím údajů z EET, informovat je o překročení limitu pro plátcovství DPH apod.

Jsem opravdu zvědavý, jestli s novou vládou dojde i ke změně přístupu státu vůči podnikatelům a k takové digitalizaci správy daní, která bude nejenom ulehčovat práci berňáku, ale přinese i benefity podnikatelům.