Autor je daňový poradce a vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR

Úplné zrušení EET? To by byla promarněná šance

Nastupující vláda si do programového prohlášení mj. dala i tento závazek: „Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.“ Chtěl bych zde prezentovat čistě osobní názor na záměr úplného zrušení EET.

Airbnb: daňový režim se bude lišit případ od případu

Rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle něhož jsou peníze z Airbnb v mnoha případech příjmem z podnikání, se dalo čekat. Teď ale musíme počkat nejen na případnou kasační stížnost, ale i praxi finančních úřadů. O tom, kdy jde o nájem a kdy o ubytování, totiž rozhoduje celá řada znaků.

Když se přísnost Finanční správy obrátí proti státu

S nástupem Andreje Babiše do čela ministerstva financí se zcela zřetelně akcentoval boj oproti daňovým únikům. Jednou z oblastí, na kterou směřovala velká pozornost tehdejšího nového vedení Finanční správy, byly nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty. Následující příběh dokládá, že všeho moc může někdy škodit a když se příliš tlačí na pilu, tak se očekávaný výsledek někdy nedostaví vlastním zapříčiněním.