Sdílený Svět hospodářství

Peníze se vydělávají podnikáním. Podnikáním se vydělávají peníze. Výdělek se daní. Připadá vám to samozřejmé? Ó, kdepak. O tom musel rozhodnout až Městský soud v Praze. Pozitivní na té zprávě je, že alespoň nebylo nutné kvůli novému slovu přijímat nové zákony. Tím slovem je „sdílení“.

Soud rozhodl o povinnosti zdanit příjmy u krátkodobého pronájmu bytů přes platformy typu Airbnb. Manažer veřejné politiky v Airbnb Vladimír Beroun ve vyjádření zaslaném ČTK uvedl, že společnost hostitele v Česku pravidelně informuje o pravidlech a správném hlášení příjmů daňovým úřadům. „Již jsme také připravili řadu materiálů, které pomáhají hostitelům v České republice dodržovat místní pravidla, a také pravidelně informujeme hostitele o tom, jak mohou zaplatit svůj spravedlivý podíl na daních,“ řekl Beroun. V pravidlech dostupných na webu hostitele nabádá k vyřízení živnostenského oprávnění, zveřejňování identifikačního čísla (IČO) u nabídky ubytování on-line či placení daní, poplatků a záloh na sociální a zdravotní pojištění.

pravidelně informujeme hostitele o tom, jak mohou zaplatit svůj spravedlivý podíl na daních

To jsou novinky, viďte? Dejte si do vývěsního štítu Hostinec, Hotel nebo Penzion, a máte na krku nejen berňák a pojišťovny, ale také hygienu, stavební úřad (rekolaudace), případně živnostenský odbor. Dejte si do vývěsního štítu „sdílení“, a „můžete zaplatit spravedlivý podíl na daních“. K dodržování ostatních zákonných povinností jsou hostitelé „nabádáni“. V tu chvíli mi nepřipadá nemístné, že bychom Svět hospodářství „sdíleli“ a vyčkali, zda a kdo nás k povinnostem vydavatele „nabádne“. Ještě bych se doptal našeho daňového poradce, jaký je náš „spravedlivý podíl na daních“ a zda ho můžeme, nebo nemusíme zaplatit.

Komunistický nápad a kapitalistická realizace

Ale dosti satiry. Sdílená ekonomika rozhodně nebyl špatný nápad. Konkrétně u ubytování to mělo fungovat tak, že v příslušném místě kdosi nabídl pocestným přístřeší ve svém domově nezištně, na krátkou dobu předem dohodnutou. Podobně třeba u automobilů. Sdílená spolujízda tam či onam – nabídnu volné místo v autě odsud tam, případně požádám o příspěvek na benzín.

Tato ryze komunistická myšlenka (bez urážky – byla mi docela sympatická) se ovšem proměnila v běžný kapitalistický obchod. Zanedlouho se vyrojili investoři, kteří nakupovali byty jen za účelem krátkodobého pronájmu, a hned za nimi také specializované firmy, které se jim o pronájmy i o ty byty za úplatu postarají. Také se hned našly agentury, které za úplatu půjčují nemajetným řidičům auta, aby mohli spolujezdit za běžné taxy po městě i jinam. Další agentury dohazují ty spolucestující a nedosti na tom, kladou si podmínky, jak to vaše spoluauto má vypadat, jak smí být staré a tak.

Máme sdílené bicykly, koloběžky, auta, mopedy, ale i kanceláře a dílny. Nejde přitom o nic jiného, než o půjčovny, které fungovaly vždy. Jen pro auto se muselo kamsi dojít a na stejné místo vrátit, dnes si libovolný dopravní prostředek vynajdete přes internet, zaplatíte a také jej kamkoliv „vrátíte“. Je to podobné, jako když cestujete metrem. Přes internet si zjistíte, kde je nejbližší stanice, kdy přesně to jede, jak dlouho kam pojetede, a přes mobilní telefon, ani nemusí být moc chytrý, si pořídíte jízdenku. Sdílené metro? No… najděte pět rozdílů…

Nový název nemění podstatu jevu

Společnost funguje na stále stejných principech. Technologické změny a přepsání názvů na jejich podstatě nic nemění. Podle údajů Českého statistického úřadu se přes platformu Airbnb v roce 2018 v ČR ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115 000 Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž se podle odhadů k těmto účelům využívá kolem 11 500 bytů.

Mohlo by být jedno, jak se co jmenuje, důležité je, jak to funguje. Ale ono to jedno není. Ze dvou důvodů. Prvně, nově vynalezené slovo zastírá starou osvědčenou podstatu, vypadá to moderně a progresívně a musí se za to bojovat. Především tak, že se změní osvědčená, fungující pravidla, respektive, musí se chápat, že podle nich se hrát už nebude. A musí se to podporovat, nejlépe i dotovat, pokrok se zastavit nedá. Rozhodnutí Městského soudu v Praze tak lze hodnotit nejen jako správné, ale i jako příjemně konzervativní.

A za druhé, přejmenováním se pohřbí původní idea. Původně ta sdílená ekonomika vypadala jako docela dobrý nápad.