Konsolidace veřejných financí by měla jít ze 2/3 přes výdaje

Empirie nesčetných fiskálních reforem, podpořená řadou studií, nás učí, že má-li konsolidační manévr být úspěšný a vést k ozdravení veřejných rozpočtů, měla by opatření cílit ze dvou třetin na výdajovou stránku a z jedné třetiny na stránku příjmovou. Jen takový mix má větší šanci v čase přetrvat a nestát se obětí nejbližší změny politické vrchnosti.

Foto: Steve Buissinne z Pixabay

Když se toho budeme držet, tak nás čeká i debata, kde vzít ty příjmy. V literatuře lze snadno dohledat co je snadné, co těžké, koho to bude bolet a koho ne, a co to udělá s motivacemi, spotřebou a investicemi a koneckonců s ekonomickým růstem.

My tu teď máme na stole téma mimořádných daní, tzv. windfall taxes, uvalených na „tučné kočky“ (neobratný překlad z angličtiny) a na jejich nečekaný zisk, vzniknuvší bez jejich přičinění. A rázem tu máme i tradiční kandidáty na zdanění, tj. banky.

Není účelem textu polemizovat s tímto nápadem a vršit přesvědčivé protiargumenty. Ty si musí v prvé řadě obstarat sami bankéři. Spíše bych chtěl připomenout, že v předchozích kolech debaty na téma sektorového zdanění bank zůstávala ČNB povětšinou stranou s poukazem, že do politiky se míchat nebude.

v debatě na téma sektorového zdanění bank zůstávala ČNB povětšinou stranou

Jakkoliv ne úplně vždycky, připomeňme si třeba docela nedávné vyjádření viceguvernéra Nidetzkého z roku 2019, který hovořil v tom smyslu, že z pohledu finanční stability, za kterou zodpovídá ČNB, nelze sektorovou bankovní daň považovat za rozumný nápad.

Takže teď, když je tu zpět možnost sektorové daně na banky a když se nový guvernér v den, kdy se ujal svých povinností, svým prohlášením přihlásil k finanční stabilitě jakožto k druhému hlavnímu cíli ČNB, by bylo jistě vítáno, kdyby se k úvaze o sektorové bankovní dani vyjádřil.

Jistě, pro ČNB je velkým dilematem, jak zkombinovat na jedné straně jejich apel na potřebnou konsolidaci veřejných rozpočtů a na straně druhé postoj k návrhům na sektorové zdanění bank. Ale věřím, že to zkombinovat dokáží, zas tak složité pojmenovat pro a proti tohoto návrhu nebude. A že se k sektorové bankovní dani vyjádří, nejlépe z úst nejvyšších.