Elektromobily do třetí pětiletky

Sověty plus elektrifikace rovná se komunismus, razil kdysi cestu pokroku Lenin. Výsledkem byl chaos, především kvůli těm sovětům, které se do věštby přimíchaly jako hadí žluč do kotlíku Makbethových čarodějnic. Jak z kotlíku, tak z mixu komunistického vizionáře, nevzešlo nic dobrého.

Jen ta elektřina nám tu zbyla a roztáčí kola kapitalismu a tržního hospodářství. A nejenom kapitalismu, ale nově i automobilů. A poznovu i kola centrálního plánování. Tak nějak se naplánovalo, že benzinu a naftě dáme vale a od autombilů natáhneme šňůry k zásuvkám.

Někdo už natahuje, protože se novinky nemohl dočkat a spíše než z ekologických důvodů tak poukazuje na svůj výjimečný status, totiž na to, že na to má (se státní dotací). Jako každá novinka i elektromobilie je zatím totiž drahá záležitost, kterou si nemohou dovolit všichni. A tak hledíme za ujíždějícím elektromobilem nejenom s myšlenkou „kolik´s za to dal, bloude“, ale i s pochybnostmi, jak daleko dojede a zda mu šťáva nedojde kdesi v polích, kde na přípojku nenarazíš.

Centrální plánovači nám naordinovali povinnou elektromobilitu už od roku 2035. Konec „lidové“ dopravy je na dohled a uběhne to jako voda. Otázkou je, kde budeme všechnu tu elektřinu pro dobíjení brát, až se začnou dobíjet miliony automobilů. Většinou přes noc, takže se špička spotřeby ještě zvýší. V Německu a v USA už dopady cítí a apelují na elektrořidiče, aby ve špičkách omezili dobíjení aut, protože hrozí přetížení sítě a výpadky. V Německu si navíc vypnou jaderné elektrárny, nemluvě o tepelných, takže k nabíjení bude využívaný jen vítr a bioplyn. Vítr je lepší varianta, neboť na auto lze přimontovat plachtu. Plánovanou budoucnost elektromobility však stávající zdroje elektrické energie už zcela jistě nezvládnou.

Automobilky z obavy, aby nebyly nařčeny ze zpátečnictví, vyhlašují pětiletky dosažení elektrocíle. K tomu musí změnit strukturu výroby i pracovních sil a změny to budou razantní. Cožpak v centrále EU není nikdo rozumný?

Heslo „automobilismus plus elektrifikace“ povede rovněž k chaosu. Jako všechno, co vymyslel úředník za stolem. A to ještě nevíme, co budeme dělat s vysloužilými bateriemi a o požárech elektromobilů se už vyprávějí horrorové příběhy.

Budoucnost elektromobilů měla být ponechána neviditelné ruce trhu. Ať si je nakoupí ti, kdo mohou a chtějí a testují je pro širší využívání v nenaplánovavé budoucnosti.