Michal Archemenko

Elektromobily do třetí pětiletky

Sověty plus elektrifikace rovná se komunismus, razil kdysi cestu pokroku Lenin. Výsledkem byl chaos, především kvůli těm sovětům, které se do věštby přimíchaly jako hadí žluč do kotlíku Makbethových čarodějnic. Jak z kotlíku, tak z mixu komunistického vizionáře, nevzešlo nic dobrého. Jen…

Putinovy průsečíky

Průsečíkem se v geometrii rozumí společný bod geometrických obrazců. Dvě přímky mají jeden průsečík, jiné geometrické obrazce jich mají víc a můžeme dokonce mluvit i o jejich nekonečném počtu. To když se přímky, kružnice a další obrazce ztotožní. Ale průsečík, na druhou…