Autor je nezávislým analytikem. Přes třicet let byl vydavatelem ekonomických, sportovních a cestovatelských časopisů. V letech 1990-1997 šéfredaktor a vydavatel tištěné verze týdeníku Svět hospodářství. Na počátku 90. let rovněž šéfredaktorem a komentátorem ekonomické přílohy Lidových novin Finanční noviny.

Tragédie korporátního socialismu

Nadnárodní kapitál ve spojení s novosocialisty podněcuje masovou imigraci, protože mu přináší zisky. Korporátní socialisté vytvářejí vlastní ideologie, typicky Zelený úděl, ESG či Inkluzivní kapitalismus.

Západ jako zaopatřovací ústav světa

Komu se nebude chtít pracovat, nebude k tomu nikým nucen a bude se moci věnovat svým vesměs ušlechtilým zálibám. K základním cílům novosocialistů tak pochopitelně patří i rozšiřování jedné z jejich zájmových, voličských i pokrokových revolučních sil - populace, dobrovolně žijící z prací nepodmíněných dávek.

Jak ohlupit obyvatelstvo pokrokem?

Tak dlouho se v Evropě četné průmyslové korporace těšily na socialistické dotace a pěly fanaticky progresivistickou píseň s mocným radikálně zeleným křídlem novosocialismu, až se jim situace zcela vymkla z rukou a jejich soudruhy, zelenými euronovosocialisty, byla schválena v rámci cílené deindustrializace Evropy jejich likvidace.