Prověřování obchodního řetězce může udělat z manažerů úředníky

Směrnice navržená Evropskou komisí s cílem potírání porušování lidských práv v ekonomice promítá dobré úmysly do sféry obchodních vztahů, které jsou doposud založené především na principech dobrovolnosti a vzájemné hospodářské výhodnosti. Ekologická zátěž při výrobě, nucená i dětská práce nebo bezohlednost ke zdraví pracovníků jsou zly, se kterým je potřeba bojovat.

Enviromentální úzkost u soudu

Sedláci z Českého ráje, lesník ze Strakonicka, muž z Prahy trpící enviromentální úzkostí. Tak jsou označeni žalobci ve zveřejněném znění správní žaloby letos podané proti české vládě a několika ministerstvům, v níž se žalobci domáhají určení, že žalované orgány nepřijaly dostatečná opatření ke snižování emisí…

Kulturní válka za dlužníky v nesprávných zákopech

Diskuse nad nedávno přijatou novelou exekučního řádu nám připomněly, jak hlasitá skupina zastánců neplatičů otáčí veřejné vnímání tak jednoduché zásady jako je ta, že dluhy se mají platit, a ne že ne. Zatímco na západ od našich hranic se ruší biologické…