Zahraniční obchod dopadl nejlépe za poslední dva roky

Ilustrační foto: Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč, což byl meziročně lepší výsledek o 21,2 miliardy korun. Meziročně vzrostl vývoz o 9,9 % na 358,0 mld. Kč a dovoz o 3,3 % na 343,7 miliardy korun. Ve své pravidelné zprávě o tom dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 17,5 mld. Kč (vývoz stoupl o 21,8 mld. Kč). Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními vzrostlo o 2,4 mld. Kč, zmenšil se schodek obchodu s chemickými látkami a přípravky o 2,3 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 2,2 miliardy korun. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména hlubší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,6 miliardy korun. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance zemědělských produktů o 1,1 milairdy korun.

„V únoru si obchodní bilance zachovala příznivý vývoj díky meziročnímu růstu vývozu motorových vozidel, a to i přes odstávky výroby v některých automobilkách. Ke kladnému výsledku přispěla také meziročně nižší hodnota dovozu u většiny komodit označovaných jako fosilní paliva,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Přebytek zahraničního obchodu 14,3 mld. Kč je nejlepší číslo od dubna 2021. „Silný kurs koruny zatím nedělá exportérům zásadní problémy. Pokud totiž vývozce inkasuje cizí měnu za své exportované zboží, musí ji směnit do korun a v případě silné domácí měny dostane méně. Proto silná koruna může podlamovat nohy exportu. To se však zatím neděje a jedním z faktorů, proč se českým vývozcům a dovozcům daří je, že se firmy naučily pracovat dobře s kurzovým rizikem a zajišťovat se proti nechtěnému pohybu kurzu koruny,“ všímá si Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v únoru meziročně zlepšila o 22,8 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 1,7 miliardy korun, doplňuje ČSÚ.