Výroba bezemisních aut v EU vyžaduje urgentní opatření

Ilustrační foto: Hookyung Lee z Pixabay

Cíl nulových emisí z automobilů je chvályhodný, je ale třeba zajistit, aby Evropská unie za tento plán nezaplatila příliš vysokou cenu, jak z hlediska průmyslové nezávislosti Unie, tak pro její občany. V právě zveřejněné zprávě to napsal Evropský účetní dvůr (EÚD), který se zabývá kontrolou finančních prostředků Evropské unie.

EU zavedla opatření, která budou znamenat zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Aby toho docílila, musí EU snížit emise uhlíku z automobilů se spalovacími motory, využívat alternativní paliva a prosadit na trhu masivní využívání bateriových elektrických vozidel. Podle zpráv EÚD z posledních let se prvního cíle dosud dosáhnout nepodařilo, druhý – jak dokládá například využívání biopaliv – pravděpodobně není v širokém měřítku reálný a u třetího je riziko, že zatíží průmysl EU i spotřebitele značnými náklady.

„Zelenou dohodu se nepodaří realizovat bez omezení emisí z automobilů. Jsme však nuceni uznat, že navzdory velkým ambicím a přísným požadavkům většina konvenčních automobilů vypouští stejné množství emisí CO2 jako před 12 lety,“ uvedl zástupce EÚD Nikolaos Milionis. „Vzhledem k tomu, že biopaliva nejsou dostupná v širokém měřítku, nemohou být spolehlivou a důvěryhodnou alternativou pro naše automobily,“ dodal.

Podle zprávy EÚD množství v Evropě produkované biomasy nestačí k tomu, aby představovalo seriózní alternativu k tradičním fosilním palivům. Když se ale biomasa bude z větší části dovážet z třetích zemí, ohrozí to cíl strategické autonomie v oblasti energie. Auditoři EÚD navíc dospěli k závěru, že biopaliva zatím nejsou ekonomicky konkurenceschopná a že se jejich přínosy životnímu prostředí nadhodnocují.

Auditoři také konstatují, že evropské odvětví výroby baterií zaostává za globálními konkurenty. I přes významnou podporu z veřejných prostředků jsou náklady na baterie vyrobené v EU stále mnohem vyšší, než se plánovalo. To má negativní dopad na jejich konkurenceschopnost vůči výrobkům jiných globálních aktérů a může také vést k tomu, že elektromobily z Evropy nebudou pro velký segment obyvatelstva dostupné.

Problém v EU představují také dobíjecí stanice. Je jich stále málo a jsou daleko od sebe. Zhruba 70 procent dobíjecích stanic v EU se nachází ve Francii, Německu a Nizozemsku. Cestování elektrickým vozidlem po Evropě tak stále není ani zdaleka bezproblémové, mimo jiné kvůli neexistenci harmonizovaných platebních systémů.

Podle EÚD bude cesta k nulovým emisím ještě dlouhá a klikatá. EU musí podle jeho auditorů při realizaci Zelené dohody zohlednit průmyslovou nezávislost Evropy i dostupnost elektrických vozidel pro spotřebitele. Nutná jsou urgentní opatření, jež evropskému průmyslu umožní produkovat elektromobily za konkurenceschopné ceny a zároveň zajistí dodávky surovin a podpoří dobudování dobíjecí infrastruktury po celém kontinentu.