Vlastní zdroj energie má v Česku šest procent populace

Ilustrfační foto: Oleksandr Pidvalnyi z Pixabay

Vlastní výrobní zdroj energie má v Česku 6 procent populace, 17 procent plánuje jeho pořízení a zhruba čtvrtina lidí se domnívá, že vlastní zdroj mít nemohou. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM/MARK, který se konal poté, kdy vláda schválila novelu energetického zákona (EZ). 

Novela umožňuje vznik energetických komunit v Česku, v nichž bude možné sdílet místně vyrobenou elektřinu. Zájem ji sdílet by podle průzkumu mělo 73 procent respondentů, kteří mají vlastní výrobní zdroj energie. Pro více než polovinu populace, která nemá vlastní zdroj, je atraktivní komunitní energii odebírat.

„Novelu EZ umožňující sdílení energií zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 procent se ale s problematikou již setkalo,“ napsali autoři průzkumu. Z těch, co schválení novely zaznamenalo, si informace hledala zhruba třetina respondentů. Z nich sedm z osmi vnímá tři hlavní, vládou uváděné výhody komunitní energetiky – bezpečnost, snížení nákladů a ekologii – jako zásadní. Při použití známkování jako ve škole hodnotí dostupné informace nejčastěji známkou tři.

Vlastnictví nebo záměr pořídit si vlastní výrobní zdroj energie jsou významně ovlivněny typem bydlení. Čtvrtina lidí, kteří žijí ve vlastních rodinných domech, pořízení vlastního výrobního zdroje plánuje, 12 procent už vlastní zdroj má.

Podíl lidí, kteří deklarují, že pro ně není pořízení výrobního zdroje možné, stoupá s velikostí obce. V obcích do 1000 obyvatel je to 13 % respondentů, ve městech nad 100 000 obyvatel 36 procent. Největší podíl lidí, kteří plánují pořízení vlastního zdroje, je v malých obcích s 1000 až 5000 obyvateli, a to zhruba čtvrtina.

Novelu energetického zákona vláda schválila ve středu 21. června. „Výsledná podoba představuje funkční, a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky v ČR,“ prohlásil tehdy ministr.

Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh proto zavádí energetická společenství jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou, družstvem nebo spolkem a budou registrovány na Energetickém regulačním úřadu, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Jedná se například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

Průzkum se uskutečnil od 26. do 29. června, zúčastnilo se ho 502 lidí ve věku 18 až 64 let.