Vláda předloží návrh na zastropování cen u energií Parlamentu

Ačkoliv od včerejší noci panuje přesvědčení, že vláda již zastropovala ceny energií, i dle vlastního vládního prohlášení bude muset celá věc ještě projít parlamentem. Ve sněmovně má koalice většinu, ovšem senát je ze stranického hlediska roztříštěný a plný nezávislých senátorů.

Fotka od Colin Behrens z Pixabay

„Vláda Petra Fialy předloží do Parlamentu návrh novel energetického zákona a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, které jí umožní nařízením zastropovat ceny silové elektřiny a plynu pro domácnosti, živnostníky a podnikatele. Na podobě legislativní předlohy i na výši zastropovaných cen se shodla na mimořádném jednání v pondělí 12. září 2022,“ uvedl kabinet na svých oficiálních stránkách.

Všichni maloodběratelé včetně podnikatelů

Návrh chce projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze. Cena tzv. silové elektřiny pro domácnosti se má zastropovat na 6 korunách za kWH, což podle Novinek.cz má i s poplatky za distribuci pro zákazníky představovat 7 až 9 korun za kWH. Cenu plynu má být zastropována na 3 korunách za kWH.

Komentář SH: Nedá se nic dělat. Ceny energií hrozily krachy firem, osobními tragédiemi a paradoxně i eskalováním inflace (což by vlastně mělo jít proti sobě).

Ano, je rizikem pro veřejné rozpočty. Což zrovna teď není věc nepodstatná. Česko se dostalo na špici v dynamice růstu zadlužení. A nezapomínejme, že to nejsou peníze ministrů, ale nás všech. Nicméně situace je vážná a stát je tu od toho, aby v takové chvíli převzal rizika, která jedinec na sebe vzít nemůže.

Jakmile krize povolí, bude ale muset začít s konsolidací státních financí. To znamená i ubrat na výdajích, což se nebude nikomu chtít, protože se už zase budou blížit volby. Jinak se ale vydáme řecko-italskou cestou.

„Toto zastropování platí pro domácnosti, živnostníky i pro podnikatele, pro ty, kteří jsou bráni jako maloodběratelé,“ uvedl premiér Petr Fiala s tím, že pokles záloh všichni odběratelé pocítí už během listopadu. Zároveň oznámil, že řešení pro průmysl představí vláda ve středu. Předcházet mu bude jednání se zástupci prodnikatelských svazů.

Nejde jen o zastropování

Novela má dát vládě také možnost v krajním případě ukládat odpovídajícím subjektům povinnost vyrábět nebo dodávat elektřinu či plyn, stejně jako povinnost je nabídnout či naopak obchodování s těmito komoditami limitovat. K tomu má sloužit nový institut mimořádné tržní situace, která nastane například tehdy, kdy dojde nebo mohlo by dojít ve velmi krátké době k několikanásobnému růstu ceny u položky, která se zásadním způsobem podílí na nezbytných výdajích jedince, případně domácnosti.

Za stejnou cenu budou energie nakupovat i poskytovatelé veřejné služby – například samosprávy, školy, nemocnice, ústavy sociální péče. Energie jim bude dodávat státem určený dodavatel.

Za stejnou cenu budou nakupovat například i  samosprávy, školy, nemocnice či ústavy sociální péče

Na úhradu nákladů plánuje vláda využít zvýšenou dividendu státních podniků, nově zavedenou válečnou daň, která má dočasně zdanit sektory, které kvůli současné situaci s cenami energií a paliv vykazují nepřiměřené zisky, a také přebytky výnosů z prodeje emisních povolenek, uvádí se v prohlášení.

S ohledem na nově přijaté kroky také rozhodla také o změně předchozího nařízení o příspěvku na úhradu nákladů za energie, kterým byl zaveden tzv. úsporný tarif. Vláda se rozhodla zrušit povinnost dodavatelů energií zaslat do konce září zákazníkům nové rozpisy záloh na energie, protože po zastropování cen budou muset dodavatelé zálohy opět přepočítat tak, aby odpovídaly novým maximálním cenám.