V centru Prahy je každý šestý byt Airbnb

Ilustrační foto: Czech Inn Hotels

Po pandemii covid-19 a šoku ze začátku války na Ukrajině se opět začíná probouzet turistický ruch. To už pociťují cestovní kanceláře i hoteliéři. Podle analýzy pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) v hlavním městě opět raketově přibývá nemovitostí, které jsou pronajímány ke krátkodobému „hotelovému“ ubytování v běžných bytech.

Ubytování Airbnb se rychle vrací na vysoké počty. Na Starém Městě v centru města je již každý šestý byt provozován coby hotel-penzion. „Po státu chceme, aby zajistil rovné podmínky na trhu, na kterém se utkávají různí poskytovatelé ubytovacích služeb. To se ale v současnosti neděje. Zatímco my jako provozovatelé hotelů musíme plnit přísné a nákladné regulace (poplatky městu, evidenční a přihlašovací povinnosti, platby daní, nadměrná likvidace odpadu, požární a bezpečnostní standardy, parkování hostů, hluk …), provozovatelé služeb krátkodobého ubytování nemusí. Přitom se už dlouho nejedná o případy, kdy soukromé osoby takto pronajímají svou druhou nemovitost, ale často krátkodobé ubytování poskytují velké subjekty s kapacitou v řádech desítek lůžek,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda, majitel skupiny Czech Inn Hotels, která v loňském roce ubytovala 1,5 milionů hostů.

Jeho slova potvrzují data IPR. Přes 80 % bytových jednotek nabízejí hostitelé, kteří poskytují tuto službu hromadně a pronajímají 2 a více jednotek. Jedná se tedy o jakési hotely roztroušené po činžovních domech, které někdo prodává prostřednictvím internetové aplikace. Mnoho takovýchto podnikatelů tak nabízí třeba 10 až 15 bytů najednou, tedy 60 lůžek a více.

Podle IPR v březnu 2023 se v Praze nabízelo 7930 jednotek Airbnb. V roce 2019 to bylo téměř 14 tisíc bytů. Většina nabízených jednotek má dlouhodobě formu pronájmu celého bytu, sektor ubytování pouze formou sdílených pokojů lze v Praze považovat za prakticky neexistující. Téměř 80 % jednotek nabízejí hostitelé, kteří v Praze pronajímají 2 a více jednotek. Na jednoho hostitele připadá pronájem 2,8 jednotek. Nabízené pronájmy se v Praze extrémně koncentrují do centra města. V historickém jádru tvoří nabídky přes desetinu bytového fondu. Na Malé Straně, ve Starém Městě, Novém Městě a Josefově připadá 66 lůžek na 100 stálých obyvatel, píše IPR ve studii.

„V Česku v současnosti neexistují pravidla specificky zaměřená na sektor krátkodobých pronájmů. Na fungování Airbnb se nicméně vztahuje platná legislativa, zvláště když lze nabídku Airbnb definovat jako poskytování ubytovacích služeb. V tomto případě vznikají pro provozovatele těchto služeb (tj. hostitele) zákonné povinnosti, například z hlediska živnostenského zákona, stavebního zákona či zákona o místních poplatcích,“ píše IPR ve své studii. „Primárním problémem regulace Airbnb tedy není nevyhovující legislativa, ale spíše nedostatek informací o Airbnb, které by mohly zlepšit vymahatelnost existujících zákonných povinností. Na zavedení efektivních nástrojů evidence a zefektivnění dodržování platných zákonů v současnosti cílí vznikající novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.“

S Airbnb a jeho negativními dopady se potýká mnoho zahraničních měst, zvláště těch hlavních či turisticky atraktivních. Většina měst Airbnb zcela nezakazuje a ponechává možnost provozu pronájmů, avšak za přesně vymezených podmínek a nastavených sankcí. Konkrétní pravidla se mezi městy odlišují, všechna nicméně sdílejí snahu o zavedení povinné registrace jednotlivých pronájmů. V Česku se podobným směrem vydává novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Ta by měla nastavit jasnou povinnost hostitelům Airbnb registrovat se na příslušných úřadech a hlásit údaje o hostech.