Stavební firmy loni tvořily skoro pětinu všech insolvencí

Ilustrační foto: Hands off my tags! Michael Gaida z Pixabay

Stavební firmy se loni v insolvenci ocitaly nejčastěji a tvořily bezmála pětinu celkového počtu insolvencí. Vyplývá to z dat společnosti Coface, která se zabývá pojištěním pohledávek a řízením rizik. Počet insolvencí ve stavebnictví roste, bude však vrcholit až ve druhé polovině roku.

Počet insolvencí ve stavebnictví loni meziročně vzrostl o 5 % a letos i přes klidnější úvod roku platí očekávaný meziroční nárůst o dalších 3 až 5 procent. „Stavební firmy se loni ocitaly v insolvenci nejčastěji a podle předběžného odhadu tvořily bezmála pětinu všech insolvencí. Bohužel ještě nejsme na konci cesty a očekáváme, že vrchol počtu insolvencí ve stavebnictví nastane ve druhé polovině letošního roku,“ říká Martin Procházka, ředitel úpisu rizika pro Českou republiku a Slovensko ze společnosti Coface.

Stavebnictví je jedním z nejrizikovějších odvětví z hlediska platební morálky. „Částečně je to dáno samotnou povahou stavebnictví, kdy na projektech musí spolupracovat více firem, často jsou problémy s dodržováním termínů, organizací či kvalitou práce. Stavebnictví je tedy ze své podstaty náchylné ke sporům,“ vysvětluje Martin Procházka. Druhým důvodem je podle něj skutečnost, že v tomto odvětví působí řada subjektů, které jsou kapitálově slabší. Nemají polštář likvidity, a proto jsou náchylné platit pozdě vlastním dodavatelům v případě zpoždění projektu nebo opožděných plateb . „Proto je velmi vhodné mít firemní pohledávky pojištěné a monitorovat jednotlivé odběratele i celé portfolio prostřednictvím kreditních informací,“ vysvětluje Procházka. 

Stavebnictví a trh s realitami se celosvětově potýkají s rostoucími úrokovými sazbami, vysokými cenami stavebních materiálů i prací, ale také s nedostatkem pracovní síly. Letos se situace pravděpodobně nezlepší, a to ani v českém stavebnictví, kde se očekává pokles o 2,5 procenta.

„Lze říci, že s drobnými odchylkami je vývoj v celém středoevropském regionu podobný. Zásadní negativní dopad na stavební sektor mají především vysoké úrokové sazby, které nutí velké investory přehodnocovat a odkládat projekty a zároveň snižují dostupnost hypoték. Oslabená kupní síla obyvatelstva po období vysoké inflace snižuje poptávku i po rekonstrukcích a renovacích,“ říká Martin Procházka.

Významný negativní vliv na dynamiku výstavby mají také vysoké ceny stavebních materiálů a prací. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly za rok 2023 ceny stavebních prací a děl o 5,9 %, index cen materiálových vstupů stavební výroby činil 3,8 procenta. „Prosincové počasí bylo pro stavební práce v porovnání s jinými roky nezvykle nepříznivé, což mělo samozřejmě negativní dopad na stavební produkci a její meziroční pokles. Zatímco však na sousedním Slovensku kompenzovalo pokles bytové výstavby inženýrské stavitelství, v České republice tomu bylo naopak – inženýrské stavitelství meziročně klesalo výrazněji než bytová výstavba,“ podotýká Martin Procházka.

Společnost Coface je kótovaná na burze Euronext Paris. Obsluhuje 50 tisíc klientů ve 100 zemích světa.