Spotřeba elektřiny dále klesá, snižuje se i výroba

Spotřeba se snížila takřka u všech kategorií odběratelů, byť nerovnoměrně. Ilustrační foto: Sepp z Pixabay

Spotřeba elektřiny ve druhém letošním čtvrtletí meziročně klesla o více než 5 %, k poklesu došlo už v šestém kvartále v řadě. Ještě výrazněji se v období od dubna do června snížila výroba elektrické energie, a to o více než 13 procent. Informaci o tom přinesl Energetický regulační úřad (ERÚ) ve své pravidelné zprávě.

Podle ní celková netto („čistá“) spotřeba elektřiny dosáhla v letošním druhém kvartálu hodnoty 13,7 TWh. To značí meziroční pokles o 5,3 %, který se rozprostřel do všech měsíců (v dubnu -5,8 %, květnu -5,5 % a červnu -4,4 %).

Spotřeba se snížila takřka u všech kategorií odběratelů, byť nerovnoměrně. Nejvyšší meziroční pokles nastal u kategorie podnikatelů na hladině nízkého napětí (-9,4 %), následovali velkoodběratelé na hladině vysokého napětí (-6,4 %). Spotřeba domácností se snížila pouze o 1,4 %, u velkoodběratelů na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 0,9 % vzrostla.

„Při meziročním srovnávání je klíčové zmínit válku na Ukrajině a její důsledky na ceny energie. Domácnosti svou spotřebu snížily už ve druhém čtvrtletí loňského roku, a to o bezprecedentních 12,6 procenta. Vzhledem k nízkému srovnávacímu základu z loňského roku jsou tak jejich meziroční úspory pro letošní druhé čtvrtletí nižší, byť se u nich spotřeba dále snížila o více než procento,“ říká Stanislav Trávníček, předseda ERÚ. „V roce 2022 klesala rovněž spotřeba velkoodběratelů z velmi vysokého napětí (-5,7 %), zatímco u podnikatelů naopak stoupla o 6,3 procenta.“

V České republice se od začátku dubna do konce června vyrobilo 15,3 TWh netto (16,4 TWh brutto) elektřiny, což je o 13,1 % (resp. 13,4 % brutto) méně než loni za stejné období. Meziroční pokles netto výroby byl zaznamenán u obou hlavních zdrojů elektřiny – jak u jaderných (-4,6 %), tak parních (-26,2 %) elektráren, které výrobu omezily vůbec nejvíc. Pokles jejich výroby do velké míry souvisí i se stále vysokou cenou emisních povolenek – palivem je především uhlí, jehož cenu povolenky výrazně zvyšují. Větší množství elektřiny naopak vyprodukovaly větrné (+35,2 %) a přečerpávací (+27,6 %) elektrárny.  

Česká republika byla i v letošním druhém čtvrtletí vývozcem elektřiny. Přeshraniční saldo za celé čtvrtletí ale činilo pouze 0,8 TWh (před rokem ve stejném období to bylo 2,1 TWh). V květnu dokonce import přesáhl export (o 76,9 GWh), což se stalo poprvé od roku 2003, kdy ERÚ zpracovává zprávy o provozu elektrizační soustavy.