Spolek The Blue Academy chystá petici proti emisním povolenkám

Nenechme se manipulovat. Ilustrační foto: Enrique Meseguer z Pixabay

Občanský spolek The Blue Academy si klade za cíl vyvolat diskusi nad celoevropským projektem Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Zahájí ji prostřednictvím celoevropské petice dané Lisabonskou smlouvou, tzv. Evropské občanské iniciativy. Její registraci spolek plánuje tento měsíc. Po jejím přijetí bruselským ústředím je nutné během 12 měsíců získat 1 milion podpisů v minimálně 7 zemích EU. Svůj záměr spolek ohlásil na dnešní tiskové konferenci.

„Green Deal je projekt, který je dlouhodobě neudržitelný, protože je neufinancovatelný a zároveň poškozuje hospodářské i sociální zájmy Evropy a jejích obyvatel,“ říká Marek Zeman, předseda The Blue Academy. „Navíc je více než sporný, zastánci Green Dealu deklarovaný, zásadní vliv člověka na klimatické změny.“

Kromě základního motivu, jímž je fatální vliv člověka na proces oteplování planety, spolek diskutuje také o metodě, jakým je Green Deal prosazován. „Neprobíhá celospolečenská diskuse. Green Deal je ideologie. Nepodléhejme manipulaci,“ říká Zeman.

Spolek mj. odmítá odtržení hospodářského růstu od ochrany ovzduší a planety. Obává se, že tento směr nastolený v Evropě klima nezlepší, ale povede k zásadnímu chudnutí a politické radikalizaci obyvatelstva. „Evropa zchudne, zchudne velká většina jejích obyvatel a vzniknou sociální problémy, které možná ani nebudeme umět řešit,“ říká Marek Zeman.

Cílem zamýšlené petice je prosazení zákazu emisních povolenek jako nástroje, který v současnosti nejvíce přispívá k celoevropské inflaci. „Prodražuje většinu evropských produktů a tím snižuje jejich konkurenceschopnost ve světě,“ tvrdí spolek. Zároveň se snaží popularizačními spoty objasnit veřejnosti, jak konkrétní opatření, např. elektromobilita nebo právě emisní povolenky, konkrétně ovlivní běžné životy lidí.

Spolek oslovil i politiky formou otevřeného dopisu do Senátu, Poslanecké sněmovny a do krajských zastupitelstev. „Green Deal zasahuje hluboko do života občanů. Proto je to věc velice politická,“ zdůvodnil Zeman. „Proto to musíme směrovat i k politickým stranám. Je to i věc svobody. Kde zůstane jedna politická pravda, tam skončí soutěž politických stran.“

Spolek The Blue Academy (theblueacademy.cz) sám sebe označuje jako občanský a proekologický, s cílem nastolit takové projekty, které skutečně přírodě a životnímu prostředí v Evropě a ve světě pomohou. Zároveň budou ekonomicky udržitelné.