Příjmy za covidu nejvíce klesly ve Španělsku, ČR je pod úrovní 2019

Reálné příjmy domácností v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) za pandemie covidu-19 nejvíce klesly ve Španělsku a Portugalsku. Mezi státy, kde se do loňského třetího čtvrtletí reálné příjmy nevrátily na úroveň před covidem-19, je ale i Česká republika.

Don Quijote dtaky bojoval. A taky ve Španělsku. Taky to moc nevyšlo. Foto: Carabo z Pixabay

Ukazují to data, která OECD zveřejnila. Nejvíce si ve srovnání s koncem roku 2019, tedy proti období těsně před pandemií, polepšily domácnosti v Polsku a ve Slovinsku.

V třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností dostaly na úroveň před pandemií ve většině zemí OECD s výjimkou Španělska, Portugalska, Británie, Finska, České republiky a Dánska. Nejhůře si vedly domácnosti ve Španělsku, kde se disponibilní příjmy snížily bezmála o osm procent, a v Portugalsku se čtyřprocentním poklesem. V Česku reálný příjem domácností klesl mezi posledním kvartálem roku 2020 a třetím čtvrtletím loňského roku o 1,7 procenta.

Nepříznivý trend ve Španělsku a Portugalsku podle OECD vysvětluje silný propad příjmů domácností živnostníků v polovině roku 2020 a jejich pomalejší růst v následujících čtvrtletích. Jiný je případ Británie, která zaznamenala pokles reálného příjmu domácností bezmála o čtyři procenta, což byl třetí nejhorší výsledek mezi zeměmi OECD. Za poklesem reálného příjmu stojí vysoká inflace. Bez započtení jejího vlivu příjem britských domácnost o devět procent vzrostl.

Nejlépe si ve sledovaném období vedly domácnosti v Polsku, jejichž reálný příjem se zvýšil o sedm procent. Ve Slovinsku vzrostl o 6,5 procenta a v Austrálii o 4,6 procenta.