Průmysl zmírnil pokles cen, zemědělci naopak zrychlili

Ilustrační foto: Colliers

Ceny zemědělských výrobců loni v prosinci klesly o 1,2 % ve srovnání s listopadem. Meziročně byly nižší o 19 procent. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,5 %, meziročně byly vyšší o 1,4 procenta. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,6 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 4,4 procenta. Informaci dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 6 %, vzrostly ceny průmyslových výrobců o 5 %, ceny stavebních prací o 6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 procenta.

V zemědělství za prosinec klesly ceny skotu a ovoce shodně o 1,2 %, prasat o 2 %, obilovin o 2,6 % a drůbeže o 4,2 procenta. Ceny zeleniny vzrostly o 7,3 %, brambor o 3,6 %, vajec o 3 % a mléka o 2,6 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 19 % (v listopadu o 16,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 23,3 %. Nižší byly ceny olejnin o 31,7 % a obilovin o 37,2 procenta. Zvýšily se ceny ovoce o 43,3 %, brambor o 25,8 % a zeleniny o 4,6 procenta. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 12,9 procenta. Klesly ceny mléka o 19,6 %, vajec o 18,1 %, drůbeže o 11 % a skotu o 3,7 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 7,8 procenta.

„Ceny zemědělských výrobců klesají již osm měsíců v řadě. K tomu se snížily ceny energie i pohonných hmot, a navíc ještě došlo k poklesu sazby DPH na potraviny. To vše vytváří prostor pro snižování cen potravin v obchodech,“ říká hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

V průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 6 procent (v roce 2022 vyšší o 31,8 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 13,7 %, ceny živočišných vzrostly o 7 %. Nižší byly ceny obilovin o 20,4 % a olejnin o 28,8 %. Vyšší byly ceny brambor o 39,4 %, zeleniny o 19 % a ovoce o 10,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 28,6 %, prasat o 25 %, drůbeže o 8,8 %, skotu o 2,7 % a mléka o 0,5 procenta.

Meziměsíční pokles cen průmyslových výrobců v prosinci o 0,5 % byl ovlivněn především snížením cen v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a přípravků byly nižší o 3,1 %, základních kovů o 0,8 %, nápojů o 0,9 %, ropy a zemního plynu o 3,8 % a potravinářských výrobků o 0,1 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,3 % a shodně o 0,3 % vzrostly také ceny pryžových a plastových výrobků.

Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 1,4 % (v listopadu o 0,8 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 6,3 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 61,7 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 9,6 % a motorových vozidel o 3,1 procenta. Ceny ropy a zemního plynu se zvýšily o 43,8 procenta. Snížily se ceny základních kovů o 12,6 %, potravinářských výrobků o 4,1 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 22,7 % a papíru a výrobků z papíru o 14,9 %. Klesly také ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energie o 6,7 % a výrobků investiční povahy o 4,3 %. Snížily se pouze ceny meziproduktů, a to o 4,8 %. Ceny průmyslových výrobců bez energie meziročně klesly o 0,6 % (v listopadu o 0,9 %).

Ceny průmyslových výrobců se za celý rok 2023 proti roku 2022 průměrně zvýšily o 5 % (v roce 2022 o 24,3 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 15,8 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 71,2 %, ropy a zemního plynu o 42,3 % a potravinářských výrobků o 8,6 procenta. Nižší byly zejména ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních kovů klesly o 9,4 %, chemických látek a chemických přípravků o 9 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 12,7 procenta.

„Dál pokračuje poměrně značný rozdíl v hodnotách i ve vývoji mezi spotřebitelskými a průmyslovými cenami. Zatímco ty spotřebitelské meziročně rostou o 6,9 %, ceny v průmyslu šly v prosinci nahoru jen o 1,4 %, což je nižší tempo jejich růstu, než jaké čekaly trhy,“ říká Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Dnešní výsledek průmyslových cen vyznívá dvousečně. Na jedné straně ho lze vnímat jako stále nízké číslo, které je o to důležitější, že co se stane v průmyslu, se s mírným zpožděním přenese i na pulty obchodů, takže dnešní číslo můžeme číst jako potvrzení trendu směrem k nízké inflaci. Na druhé straně jejich tempo nabírá na síle.“

Ceny stavebních prací se meziměsíčně podle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 2,6 % (v listopadu o 3,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,1 % (v listopadu pokles o 0,5 %). Ceny stavebních prací byly podle odhadu v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 vyšší o 6 % (v roce 2022 po zpřesnění o 12,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,8 % (v roce 2022 o 20,7 %).

„Ceny průmyslových výrobců v průměru za celý rok 2023 se výrazně zklidnily. O rok dříve došlo k meziročnímu růstu o 24,3 procenta. I ve stavebnictví došlo ke zklidnění situace, protože o rok dříve byly vykázány meziroční růsty o 12,4 procenta respektive o 20,7 procenta,“ podotýká Štěpán Křeček.

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Klesly ceny za služby v oblasti pozemní dopravy o 0,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování a poradenství o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se též nezměnily.

Meziročně byly ceny tržních služeb pro podniky vyšší o 4,4 % (v listopadu o 5 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 11 %, za informační služby o 9,9 %, za služby v oblasti zaměstnání o 8,8 %, za vydavatelské služby o 5,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,4 % (v listopadu o 5,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 zvýšily o 5,6 % (v roce 2022 o 5,8 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,1 %, za informační služby o 12,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 10 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 8,2 % a za služby v oblasti nemovitostí o 6,5 %. Ceny za právní a účetnické služby se zvýšily o 5 %, za služby v pozemní dopravě o 4,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v roce 2022 o 5,1 %).

V zemích Evropské unie (EU) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně snížily o 0,2 % (v říjnu vzrostly o 0,2 %). Nejvíce klesly ceny na Slovensku o 3 %, v Portugalsku o 2,3 % a ve Španělsku o 2,1 %. V Polsku byly ceny nižší o 0,8 %, v Německu o 0,5 % a v Česku o 0,4 %. V Rakousku ceny vzrostly o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve Švédsku o 4,1 % a ve Francii o 2,4 procenta. V listopadu byly v EU ceny meziročně nižší o 8,1 % (v říjnu o 8,7 %). Ceny klesly nejvíce v Belgii o 18,7 %, v Itálii o 16,3 % a v Lotyšsku o 15,3 %. V Německu se ceny snížily o 7,9 %, v Rakousku o 4,2 % a v Polsku o 3,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 20,4 %, na Slovensku o 10,9 % a ve Slovinsku o 2,9 %. V Česku se ceny zvýšily o 0,8 procenta.