Přes ubytování utíká na daních 850 milionů korun, MMR to řeší novelou

Ilustrační foto: Alexandr Ivanov z Pixabay

Podle propočtů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) může být až 70 % pobytů přes Airbnb, Booking a další prostředníky nenahlášených. Úniky na daních a obecních poplatcích ministerstvo odhaduje až na 850 milionů korun ročně.

Proto MMR navrhlo zákonnou úpravu cestovního ruchu, která podmínky pro ubytování hostů a pro poskytování krátkodobého ubytování zpřísňuje. Počítá v ní mj. s vytvořením registru všech poskytovatelů krátkodobého ubytování. V něm poskytovatelé získají evidenční číslo, bez kterého nebude možné ubytovací služby vůbec nabízet. 

„Stát přichází podle odhadů ministerstva až o 792 milionů korun ročně na daních a obce navíc každý rok tratí 54,9 milionu korun na poplatcích z pobytu, jelikož regulace ubytovacích platforem typu Airbnb není správně nastavena,“ hodnotí návrh ministerstva daňový poradce Jan Tuček z účetní a poradenské společnosti BDO. „Že dosavadní opatření nejsou účinná, píše v důvodové zprávě k novele samo ministerstvo. Přestože již nyní mají ubytovací platformy povinnost sdělit informace o pronajímatelích na žádost živnostenského úřadu, ministerstvo přiznává, že se tak ve většině případů neděje. Platformy raději riskují uložení správního trestu, kterému se navíc snadno vyhnou díky tomu, že sídlí v zahraničí a v tuzemsku nemají žádný zabavitelný majetek.“

Připravovaná novela reaguje na změnu využívání Airbnb, které již dávno neslouží jen k pronájmu zrovna volného pokoje či postele, ale tisíce lidí ho provozují vyloženě jako své podnikání. „Že tito lidé skutečně jsou podnikateli, stvrdil už v roce 2021 Městský soud v Praze, potřebují proto živnostenské oprávnění a musí odvádět daně dle zákona o daních z příjmů,“ připomíná Tuček. Výpočet daně se proto odlišuje od klasického poskytování dlouhodobého nájemního bydlení, podstatou je ubytovací služba. Zároveň příjmy z pronájmu podléhají i odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

S nabytím účinnosti novely se počítá zhruba v polovině popříštího roku a dotkne se všech provozovatelů Airbnb bytů, kterých se jen v Praze nachází podle dat společnosti Airdna kolem 6500. Kromě správného odvádění daní je dále cílem novely zvýšení výběru obecních poplatků, kterými si obce mohou kompenzovat například vyšší náklady spojené se zvýšeným cestovním ruchem. V neposlední řadě pak stát získá větší přehled o ubytovaných na svém území a chce přitom také zabránit ubytovávání cizinců bez registrace.

Pro nabídky na všech ubytovacích platformách chce stát připravit jednotný registr eTurista do konce příštího roku. „Podle návrhu poskytovatelé krátkodobého ubytování budou muset v registru eTurista uvést datum zahájení činnosti podnikání v této oblasti, místo, nejvyšší možný počet lůžek, vyjma přistýlek, své osobní a kontaktní údaje a další skutečnosti,“ vyjmenovává Jan Tuček. Zároveň pronajímatelé budou muset odesílat do registru data o svých hostech. Do 24 hodin od jejich ubytování bude nutné odeslat jejich osobní údaje, zcela stejně jako v případě ubytování v hotelu či penzionu. 

„Těm poskytovatelům ubytování, kteří nebudou povinnosti hlášení hostů respektovat, hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 100 000 korun. Pro zprostředkovatelské platformy má hrozit pokuta až do výše 10 milionů korun při nedodržování povinností plynoucích z novely,“ říká Tuček.

Kolika ubytovaných se novela skutečně dotkne, naznačují data Českého statistického úřadu, podle kterých počet přenocování v Česku skrze platformy Airbnb, Booking, Expedia a Tripadvisor dosáhl v covidovém roce 2021 přibližně 3 milionů. Před pandemií v roce 2019 to bylo dokonce téměř 9,5 milionu přespání. Z toho šlo v 7,8 milionu případů o cizince a kolem dvou třetin ubytování se uskutečnilo v Praze. Aktuálnější data bohužel Český statistický úřad neuvádí.