Platební bilance skončila ve 2. čtvrtletí přebytkem 27,6 mld. Kč

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí v přebytku 27,6 miliardy korun. Uvedla to dnes Česká národní banka (ČNB).

Poukázala na odliv finančních zdrojů do zahraničí. Zároveň je však v přebytku i bilance zboží a služeb.

Loni ve druhém čtvrtletí činil přebytek platební bilance 16,8 miliardy korun, předloni 33,8 miliardy korun. Centrální banka zároveň revidovala údaje za předchozí čtvrtletí. Podle aktuálních údajů byl přebytek zhruba 71,2 miliardy korun, o devět miliard nižší proti předběžným údajům zveřejněným v červnu. Za pololetí je tak bilance v přebytku 98,8 miliardy korun.

„Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 25,1 miliardy Kč vzhledem k poklesu zahraničních pasiv. Rezervní aktiva se zvýšila o 7,3 miliardy Kč,“ uvedla ČNB k bilanci za druhé čtvrtletí.

Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je stoupl meziročně 34,7 %

Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k hrubému domácímu produktu činil 3,4 procenta, přebytek bilance zboží a služeb 7,2 procenta.

Bilance zboží a služeb skončila ve druhém čtvrtletí v přebytku 77,2 miliardy Kč, meziročně o 20,4 miliardy víc. Přebytek u zboží se proti loňsku zvýšil o 16,2 miliardy korun, u služeb o 4,2 miliardy. „Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 34,7 procenta vyšší,“ napsala v komentáři ČNB.

Schodek bilance prvotních důchodů činil za druhé čtvrtletí 51 miliardy korun. Meziročně vzrostl o 13,2 miliardy, především kvůli zvýšení objemu reinvestovaného zisku zahraničními vlastníky. Objem dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených do zahraničí se meziročně snížil o 8,3 miliardy na 52 miliard korun.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí přebytek 1,4 miliardy korun, což je meziroční zlepšení o 3,5 miliardy. Vliv měl hlavně růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie.

Kapitálový účet byl ve druhém čtvrtletí v přebytku 23,8 miliardy korun. „Ve vládním sektoru došlo ke splácení dříve čerpaných úvěrů a čistý odliv zdrojů do zahraničí činil 1,6 miliardy Kč,“ uvedla centrální banka.