Nízká míra nezaměstnanosti brzdí hospodářský růst

Ilustrační foto: StockSnap z Pixabay

Úřad práce ČR (ÚP)evidoval k 30. listopadu 2023 celkem 263 226 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2585 více než v předchozím měsíci a o 6039 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob se meziměsíčně, ani meziročně nezměnil. Ke konci listopadu činil 3,5 procenta, sdělil dnes ÚP ve své pravidelné zprávě.

V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR třetí nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen) dosáhla 2,9 % (průměr EU 6 %).

Z evidence ÚP odešlo během listopadu 36 152 lidí. V rámci krajského srovnání klesl podíl nezaměstnaných osob ve dvou krajích, a to v Praze a ve Středočeském, kde také v absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání. Hlavní město hlásí největší pokles i v rámci meziročního srovnání. Za poslední dva roky se meziročně snížil podíl uchazečů o zaměstnání v kategorii 50+ o 1,4 procentního bodu. V předchozím měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst.

„Dlouhodobé udržení velmi nízké míry nezaměstnanosti v EU je pro Českou republiku úspěchem, který odráží mimo jiné našich firem generovat nová pracovní místa. Za to bych znovu rád poděkoval všem zaměstnavatelům. I přes tuto pozitivní situaci však na druhé straně stále čelíme výzvě vpodobě obsazování mnoha prázdných pracovních pozic. Zaměřujeme se proto třeba na zpružnění procesu přijímání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, abychom posílili a diverzifikovali náš trh práce,“ napsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o zaměstnance převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. V návaznosti na zimní turistickou sezónu zaměstnavatelé hledají krátkodobé zaměstnance např. na provoz vleků, do pohostinství nebo instruktory lyžování.

Pokud jde o předvánoční brigády – vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé hledají brigádníky zejména prostřednictvím svých zaměstnanců, sociálních sítí nebo internetových portálů, objevují se tyto nabídky v evidenci ÚP v menší míře. Situace je v tomto ohledu obdobná, jako v předchozích letech, kdy měli zájem např. o prodejce ve stáncích, pracovníky ve skladech, v e-shopech, prodejnách, na rozvoz zboží, ostrahu v obchodech apod.

„V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. Což odpovídá klasické vývojové křivce. Situaci mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině,“ napsal ÚP.

„Na jedno volné pracovní místo v ČR připadá průměrně 0,9 uchazeče, což je výrazný pokles ve srovnání s minulostí, kdy v některých regionech, jako je Karviná a Bruntál, bylo na jedno místo přes sto uchazečů. Nezaměstnanost dosahuje úrovně 3,5 %, což je podle mě nezdravě nízká hodnota, která omezuje volbu zaměstnavatelů a brzdí ekonomický růst,“ soudí Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let) byl v listopadu v Ústeckém (5,4 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Zlínském, Kraji Vysočina (2,6 %), v kraji Plzeňském a Jihočeském (shodně 2,7 %). Meziročně se situace nejvíce změnila v Pardubickém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti listopadu minulého roku o 0,3 p. b. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci listopadu v okrese Praha-východ (1,4 %), Praha-západ (1,5 %) a Pelhřimov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okresy Karviná (8 %), Most (7 %) a Bruntál (6,4 %).

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 144 516 žen a tvořily 54,9 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostli na 3,1 %, u žen zůstal na 3,9 procenta.

V uplynulém měsíci hledalo práci 36 374 osob se zdravotním postižením (OZP), 13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP celkem 10 450 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče nebo třeba švadleny.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v listopadu 42,6 roku, loni to bylo 43,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. Podíl nezaměstnaných mezi 15 a 29 roky věku je mírně nad 20 procenty, od 30 do 49 let je to mezi 41 a 43 % a nad 50 let 35 až 38 procent.

Z hlediska stupně vzdělání byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním.

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 278 708 volných pracovních místo 1 788 méně než v říjnu a o 13 262 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (9,8), Bruntál (7,2), Jeseník (5,2) a Děčín (4,6). Na přibližně 73 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 69,5 pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků askladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, uklízeče nebo zedníky, kamnáře a dlaždiče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (84 332 míst) a ve Středočeském kraji (56 009 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 15 583 nových volných pracovních míst, což je o 1253 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1846 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3461 volných pracovních míst.

„Lidé se stále obávají o svou budoucí finanční situaci, a tak zůstávají ve svém stávajícím zaměstnání. Dalším důvodem je skutečnost, že i když lidé hledají jinou práci, zůstávají v té aktuální a jsou otevřeni nové příležitosti. Češi se dnes mnohem více bojí výpadku příjmů, a tak se snaží o plynulý přechod z jedné práce do druhé,“ říká Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Mix mnoha faktorů, jako jsou rostoucí ceny, vysoké úroky, hospodaření státu, vládní balíčky a v neposlední řadě bezpečnostní situace ve světě je důvodem, proč Češi práci měnit nebudou. Firmy se tak dostávají do velmi svízelné situace, kdy by nové zaměstnance potřebovaly, ale na trhu práce buď nejsou nebo nejsou tak kvalitní.“

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 15 102 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 1422 osob, meziročně pak více o 1 432 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,7 procenta.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v listopadu 76 986 osob, což představuje 29,2 % všech uchazečů o zaměstnání (říjen 2023: 28,3 %, listopad 2022: 29,7 %). Uchazeči v průměru dostávali 10 610 Kč měsíčně (listopad 2022: 9829 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4500 Kč pobíralo 5835 (7,6 %) osob. Maximální výši podpory, tedy 22 798 Kč, ÚP ČR v listopadu vyplácel 3974 (5,2 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 850 763 tis. Kč (říjen 850 405 tis. Kč).

„Ačkoli někteří očekávají v příštím roce zvýšení nezaměstnanosti, já s nimi nesouhlasím. Je totiž pravděpodobné, že se ekonomika oživí a nezaměstnanost zůstane stabilní,“ dodává Vladimír Pikora. „Nízká nezaměstnanost však představuje problém pro dlouhodobý růst. Firmy nemají lidi, nemohou růst a musejí zvyšovat ceny. To jim podkopává mezinárodní konkurenceschopnost.“

Od vypuknutí konfliktu do konce listopadu 2023 získalo práci celkem 343 392 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba tři čtvrtiny z nich – 234 674 – jsou ženy). Některé se už vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 125 418. Nejvíce ve Středočeském (22 268 osob) a v Plzeňském kraji (17 819 osob) a v Praze (15 253 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 14 316 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (v říjnu 14 555 osob). Podali si žádosti o zaevidování jako zájemci (1224 osob, v říjnu 1347 osob) nebo uchazeči (13 092 osob, v říjnu 13 208 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání tvořili 5(v říjnu 5,1 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 11. 2023 zaevidovalo na ÚP celkem 48 613 lidí (v říjnu 47 569) s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 9017 lidí a 7869 z nich ho také už absolvovalo. Jen letos v listopadu kurz zahájili 444 cizinci. Ve stejném měsíci rekvalifikaci 873 osoby úspěšně ukončily. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Odborných kurzů probíhá méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro pracovníky v sociálních službách. ÚP nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují.