Může dovolenou nařídit zaměstnavatel?

Foto: S&B Vonlanthen na Unsplash

I když nárok na dovolenou má podle zákoníku práce po splnění podmínek každý zaměstnanec, ne vždy dostanete z práce volno, když ho zrovna potřebujete.  „Podle zákona určuje termín dovolené zaměstnavatel. I když to ve spoustě firem chodí tak, že zaměstnanci nahlásí, kdy si chtějí vybrat dovolenou, a je jim povolena. Ovšem například ve výrobních podnicích musí vedení dbát na to, aby se výroba nezastavila v nepravou chvíli. Potom často nařizují celozávodní dovolené, které jsou pevně dané. Nebo se na jednotlivých úsecích dbá na to, aby neodjeli pryč všichni najednou,“ říká Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz 

„Vedoucí s vámi konzultovat termín dovolené nemusí a klidně vám ji může naplánovat. Nařídit dovolenou vám může za splnění dvou podmínek: musí vás písemně informovat – nejméně 14 dní předem. Část dovolené nesmí být kratší než dva týdny v kuse,“ říká Pavlíček.

Část dovolené si také lze převést do dalšího roku. Týká se to však jen dnů, které jsou nad rámec čtyř týdnů (u pedagogických a akademických pracovníků šesti týdnů), což je minimum dovolené stanovené zákonem. Zaměstnavatele však musíte o převod požádat. Jestli vám to schválí, je jen na něm. Pokud máte u vás ve firmě pět týdnů dovolené, můžete si požádat o převedení maximálně pěti dnů do dalšího roku. 

Starou dovolenou si v novém roce vybíráte jako první. Ať už vám z minulého roku zbyl jeden nebo více dnů, zásadní je datum 30. června. Je to lhůta, do kdy by vám měl zaměstnavatel určit čerpání loňské dovolené, jinak si její termín můžete vybrat podle sebe. Je však potřeba předem písemně informovat zaměstnavatele. Pokud to neuděláte a šéf vám naplánuje týdenní odpočinek třeba na říjen, budete to muset akceptovat. Platí totiž, že kdo jako první písemně oznámí po 30. 6.  termín dovolené, má právo o ní rozhodnout.

„Jednou schválenou dovolenou vám šéf může zrušit jen ze závažných a ojedinělých provozních důvodů, třeba pokud by se bez vás neobešla výroba. K takovému kroku se však zaměstnavatelé odhodlávají opravdu jen, když to jinak nejde. Náklady za zrušenou dovolenou, od kterých máte doklad o zaplacení, by vám totiž museli proplatit. Mohly by to být třeba storno poplatky za zrušení zájezdu, ale i další cestovní výlohy,“ říká Tomáš Pavlíček.

Nárok na náhradu bude mít zaměstnanec jen v případě, že měl termín naplánované či přerušené dovolené prokazatelně předem schválený, ať už písemně nebo elektronickou cestou.  Jedině tak by se o ně mohl i soudit, pokud by mu je zaměstnavatel nechtěl proplatit. 

Dovolenou je potřeba si vybrat, slouží k odpočinku. Jen v případě, že v práci končíte a zbývají vám nevyčerpané dny, vám ji zaměstnavatel proplatí. Dovolenou nelze proplatit za doby trvání pracovního poměru jako náhradu za nevyčerpané dny. Dohodněte se proto se zaměstnavatelem na čerpání dovolené včas, ať vám na konci roku zbytečně nezbude moc dnů.