Jestli se nezmění stavební podmínky, investoři půjdou do zahraničí

Ilustrační foto: jef

Komplikované získávání stavebního povolení spolu s dalšími faktory pomalé výstavby snižuje atraktivnost České republiky pro investice do bytové výstavby. Investoři by se tak mohli začít orientovat na výstavbu v jiných státech s méně složitými povolovacími procesy. Vyplývá to z analýzy Hospodářské komory České republiky. Podle té za pomalou výstavbou bytů stojí zdlouhavé stavební povolování, nedostatek pracovních sil ve stavebnictví a nedostatek absolventů stavebních oborů. Výstavbu také prodražují povinná spoluúčast investorů na rozvoji území a nové požadavky Evropské unie, související s energetickou náročností.

„Žádný z těchto problémů nemá přechodný charakter, a proto bez razantních změn nedojde k jejich samovolné nápravě. Bez přijetí ucelené koncepce a strategie vedoucí k systémové podpoře vzniku nového bydlení v České republice se bude jeho nedostupnost i nadále prohlubovat,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Podle Hospodářské komory by stát vedle zjednodušení legislativy měl posílit domácí výrobu stavebních materiálů, rozšířit okruh míst vhodných pro zástavbu, jako jsou brownfieldy, umožnit zástavbu do výšky a zrychlit přijímání zahraničních pracovníků.

Zároveň by měl umožnit investorům odpočet nákladů za školy či jiné veřejné budovy, které jsou často podmínkou pro výstavbu nových bytů v metodice o spoluúčasti investorů. Kvůli té musí developeři při výstavbě svých projektů městu zajistit výstavbu veřejných budov, nebo poskytnout finanční kompenzaci. To podle analytika Hospodářské komory Romana Renda zvyšuje náklady na výstavbu, které se následně zobrazují v ceně nemovitostí.

„Konkrétním řešením, jak zlevnit cenu bytů a zároveň zachovat spoluúčast investorů na rozvoji území je, aby investoři odvedli daně jen za byty, nikoliv z hodnoty související občanské vybavenosti, jejíž dodání je vlastně už samo jakousi naturální daní,“ řekl Renda.

Výstavbu lze podle komory posilovat také například vytvořením penzijních nebo pojišťovacích fondů, které umožní dalším lidem a investorům vstoupit na trh bydlení. Komora již dříve informovala o tom, že by stát měl také zlepšit budování dopravní infrastruktury, která by usnadnila cestování do zaměstnání i mezi regiony a zvýšit dostupnost nájemního bydlení.

„Pokud neprovedeme rychlý obrat, budeme odsouzeni k ekonomickému zaostávání za jinými zeměmi kromě jiného i v nedostupnosti bydlení a také k enormním cenám nových bytů, které si málokdo bude moct dovolit,“ dodal Zajíček.