Inflace polevuje, ale jen zdánlivě

Ve srovnání s letošním červnem ceny zemědělských výrobců klesly o 3,6 %, proti červnu loňského roku byly vyšší o 39,8 pocenta. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 26,8 procneta. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně o 13 procent. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 6,3 procenta, informoval dnes ve své pravidelné zprávě Český statistický úřad.

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay

„V červenci pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se navzdory meziměsíčnímu poklesu meziročně zvýšily téměř o 40 % a ceny v průmyslu o necelých 27 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,6 %. Klesly ceny brambor o 23,8 %, olejnin o 10,6 %, obilovin o 2,6 %, vajec o 2,5 % a skotu o 1,7 procenta. Zvýšily se ceny mléka o 2,1 % a drůbeže o 6,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,8 % (v červnu o 42,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 51 procento. Vyšší byly ceny obilovin o 63 %, olejnin o 50 %, brambor o 49,1 %, čerstvé zeleniny o 21,2 % a ovoce o 9,4 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 25,8 procenta. Vzrostly ceny drůbeže o 29 %, vajec o 28,6 %, skotu o 27,8 %, mléka o 27,2 % a jatečných prasat o 17,8 procenta.

„I když se stále jedná o výrazný nárůst cen, přesto lze vidět, že tempo zdražování se v posledních měsících zpomalovalo. Ceny za červenec jsou prvními, po dlouhé řadě devatenácti měsíců, ve kterých šly ceny nahoru stále rychleji, kdy došlo ke zpomalení růstu cen. Přesto z toho nelze dělat přehnaně pozitivní závěr, že ceny minuly svá maxima,“ komentuje údaje ČSÚ Tomáš Volf, analytik společnosti Citfin. „V posledním období sledujeme, že se jak průmyslové, tak především ty spotřebitelské ceny dostávají na vrchol. To může být dvousečné, protože za jinak nezměněných podmínek tomu skutečně tak je. Na druhé straně, pokud se situace na Ukrajině vyostří a Rusko začne omezovat dodávky ropy a plynu, případně vzroste na trzích riziko toho, že se tak stane, mohou ceny znovu nabrat kurz směrem k prudšímu růstu. Navíc, letní měsíce pomalu končí a zdá se, že letošní zima nebude podobná žádné v blízké historii.“

Důvodem stále silného zdražování je růst cen především elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu, které šly nahoru o 49,8 %, na druhé straně nejméně zdražily potravinářské výrobky a sice o 22,2 procenta. Ceny v zemědělství meziročně vzrostly o 39,8 % a stavebních prací o 13 procent.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,3 procenta. V odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu ceny vzrostly o 3,9 %, z toho páry a horké vody a dodávání páry a klimatizovaného vzduchu o 12,3 % a elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,2 procenta. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,3 %, z toho rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,2 %, průmyslových krmiv o 3,8 %, mléčných výrobků o 2,4 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,3 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 procenta. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 26,8 % (v červnu o 28,5 %). Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 49,8 %, chemických látek a výrobků o 47,1 %, těžby a dobývání o 30,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 23,8 procenta. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 22,2 procenta.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 54,5 % a meziproduktů o 26,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 18,0 % (v červnu o 19,7 %).

„Zatímco situace na surovinových trzích se zklidňuje, náklady na energii ve firmách dál prudce narůstají. To není vývoj, který už by indikoval konec současné inflační epizody. Zvlášť, když aktuální zmírnění výrobní inflace jde vlastně na vrub jen pozitivnějšímu vývoji v rafinérském průmyslu,“ soudí hlavní ekonom Credita Petr Dufek. Tlaky na růst cen tak podle něj zůstanou vysoké i v dalších měsících a návrat k jednociferné inflaci může podle něj nastat nejdříve až v roce 2023.

„Česká ekonomika i nadále čelí cenovým tlakům ze strany energie, červencovou statistiku o vývoji výrobních cen je proto dobré číst s určitou rezervou, jakkoliv průmysl i zemědělství příjemně překvapily ve smyslu zmírnění meziročního cenového růstu,“ upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Vrchol výrobní i spotřebitelské inflace podle něj českou ekonomiku teprve čeká.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,0 % (v červnu po zpřesnění o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 21,7 % (v červnu o 25,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně klesly o 0,8 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 14,4 procenta. Zvýšily se ceny za pojištění o 1,5 %, za služby v pozemní dopravě o 0,8 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o půl procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v červnu o 6,2 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 22,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17,1 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 14,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,5 % (v červnu o 5,4 %).

„Podle viceguvernérky České národní banky Evy Zamrazilové je leckde už znát, že inflace začíná slábnout,“ podotýká ke statistice ČSÚ Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské firmy Next Finance. „Inflaci podle Zamrazilové dochází vlastní hnací síly. /…/ Po dnešní zprávě o lehkém zpomalení tempa výrobní inflace zase o něco víc rostou sázky na to, že bankovní rada České národní banka bude pokračovat v režimu, kdy nebude zvyšovat úrokové sazby.“