EIB poskytla dosud největší úvěr Česku, půjde na železnice

Ilustrační foto: Pixabay

Evropská investiční banka (EIB) podepsala s Ministerstvem financí ČR smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 24 miliard Kč (992 milionů eur) určeného na modernizaci tuzemské železniční sítě. To je vůbec největší úvěr, jaký dosud v ČR poskytla. Banka o tom informovala na svých webových stránkách.

Finanční prostředky podpoří prostřednictvím Správy železnic modernizaci a dovybavení železničních tratí transevropských sítí (TEN-T) v ČR a umožní zavedení evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS). Správa železnic spadá pod ministerstvo dopravy a je správcem české železniční infrastruktury.

„Očekáváme, že zvýšení kvality služeb na železnici napomůže přechodu ze silniční na železniční dopravu, což sníží negativní dopady odvětví dopravy na místní životní prostředí. Díky snížení emisí přispěje tento projekt k udržitelné dopravě v souladu s cíli EU. Posílení železničních spojení a zkvalitnění přepravy navíc usnadní přístup k prioritním regionům soudržnosti v EU, a podpoří tak regionální rozvoj,“ řekl viceprezident EIB Kris Peeters.

V rámci celého programu, jenž bude financován z prostředků EIB, zvýší Správa železnic bezpečnost úrovňových přejezdů v síti, dovybaví zařízením ERMTS vozidla údržby a posílí kybernetickou bezpečnost společnosti. Investice zahrnuje rovněž stavební úpravy nádraží a drážních budov, které zlepší jejich dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a pro cestující s dětmi.

„Vzhledem k současnému schodku státního rozpočtu je využití úvěru od Evropské investiční banky nejhospodárnějším a nejefektivnějším způsobem získání finančních prostředků na strategické investice, jako je digitalizace a automatizace železniční dopravy,“ prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura. „Prostřednictvím výhodného úvěru od EIB s nižší úrokovou sazbou tak můžeme financovat dlouhodobé investice strategického významu, zatímco prostředky ze státního rozpočtu budeme moci využít na jiné priority, které jsou stejně důležité.“

K navázání partnerství za účelem financování modernizace železniční sítě v České republice podepsala obě ministerstva v listopadu v listopadu 2022 memorandum o porozumění, podle něhož může EIB poskytovat správci české železniční infrastruktury také technickou pomoc, přičemž podporu již poskytuje na základě svého mandátu v rámci iniciativy JASPERS. Financování má podle předpokladů urychlit větší využívání železniční dopravy, jež má oproti tradiční silniční dopravě jednoznačné přínosy pro životní prostředí.

„Rozvoj kvalitní železniční sítě má pro Českou republiku zásadní význam jak v domácím, tak i ve středoevropském měřítku. Financování těchto projektů, které jsou nezbytné pro prosperitu země, z více zdrojů představuje v současné chvíli správnou volbu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. „Investice pro budoucnost se nesmí zastavit. Finanční prostředky z úvěru EIB jsou klíčovou složkou portfolia financování projektů a díky nim můžeme čerpat jiné zdroje, jako je například podpora z EU. Ty využijeme například na modernizaci pražského Masarykova nádraží nebo důležité železniční tratě v blízkosti hlavního města Karlštejn – Beroun.“ 

Modernizace železničních tratí zvýší jak maximální rychlost, tak i kapacitu na úsecích evropské dopravní sítě TEN-T, což povede k lepšímu dopravnímu spojení mezi regiony EU. Celá operace zahrnuje přibližně 40 dílčích projektů v různých částech země, které jsou součástí Jednotného železničního rámce České republiky na období 2023–2027.

Dodatečně ministr Stanjura ve středu 25. října na sociální síti X oznámil, že úroková sazba na tento úvěr činí 4,06 procenta a je o 0,44 proc. bodu výhodnější, než úrok na státní dluhopisy.

Výše úvěru od EIB zhruba odpovídá snížení rozpočtu Správy železnic na příští rok ve srovnání s rokem letošním. Od státu letos Správa železnic obdržela 70,4 mld. Kč, na příští rok je plánováno 57,5 miliardy korun.

Podle memoranda o porozumění z listopadu 2022 budou EIB a česká vláda „…spolupracovat a zkoumat možnost získat až 7 miliard eur na rekonstrukci české železniční sítě a přilákat další financování více projektů železniční infrastruktury.“

Evropská investiční banka (EIB) je institucí EU, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů a kterou vlastní členské státy Evropské unie. Financuje solidní investice, jež přispívají k plnění politických cílů EU. V roce 2022 poskytla EIB na české projekty částku přesahující 1,7 miliardy EUR. Sdružení JASPERS poskytuje poradenskou a odbornou pomoc při navrhování a financování projektů financovaných z prostředků EU, jejichž cílem je zlepšit ochranu životního prostředí, zvýšit propojenost regionů EU a zavést inovace.