Důvěra podnikatelů roste, spotřebitelů naopak klesá

Foto: Christopher Ott on Unsplash

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání s únorem zvýšil o 2,2 bodu na hodnotu 93,9, při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 2,7 bodu na hodnotu 95,2 a indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,6 bodu na hodnotu 87,1.

Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se v březnu zvýšila v průmyslu a obchodě. Ve stavebnictví a ve vybraných službách se ve srovnání s minulým měsícem snížila.  

„Růst důvěry v ekonomiku v březnu pozitivně ovlivnili především podnikatelé v průmyslu, a to výrazným meziměsíčním zvýšením očekáváné výrobní činnosti v následujících třech měsících. Ještě výraznějšímu růstu důvěry ale brání přetrvávající slabé vyhlídky očekávané poptávky pro následující měsíce,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně snížila. Domácnosti se méně obávají zhoršení celkové ekonomické situace. Hůře ale hodnotí svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci. Počet respondentů očekávajících zhoršení jejich finanční situace v následujících 12 měsících se ale téměř nezměnil. Podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně zvýšil.

„Výraznější růst důvěry mezi spotřebiteli z předchozích dvou měsíců se v březnu mírně přibrzdil. Domácnosti hůře hodnotí zejména svou současnou finanční situaci a více než třetina z nich uvádí, že měsíčně sotva vyjdou se svými finančními prostředky,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Lidé se obávají o svou vlastní finanční situaci a tento stav se už delší dobu nemění. Roste však počet těch, kteří se domnívají, že není vhodná doba na pořizování dražších věcí a zboží dlouhodobé spotřeby, kryté zejména úvěry,“ hodnotí Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „

Obava spotřebitelů je vcelku logická. I když růst cen zpomaluje, stále dochází ke zdražování. Nezaměstnanost mírně stoupá a kombinace těchto dvou faktorů přirozeně vede ke strachu o budoucí příjmy. Index mizérie, tedy prostý součet míry spotřebitelské inflace a míry nezaměstnanosti, je v ČR za minulý měsíc na hranici 20,6 bodu. Takto robustní číslo jen dokresluje celkovou situaci. Přesto lze vidět slušná pozitiva. Domácí ekonomika má velkou šanci, že nezaměstnanost nestoupne nad 5 % a inflace bude postupně ztrácet tempo a už za letošek bychom se měli dostat pod 10 procent. Počítáme s tím, že se z poklesu ekonomiky letos vymaníme a že z něj ČR vyjde ve velmi dobré kondici.“