Důvěra podnikatelů i obyvatel slábne

Ilustrační foto: Khusen Rustamov z Pixabay

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání s květnem snížil o 3,8 bodu na hodnotu 90,3, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 4,2 bodu na hodnotu 91,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,7 bodu na hodnotu 86,8. Píše to Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku znovu výrazně snížila v průmyslu (-6,6 bodu) a mírněji v obchodě (-4,3 bodu) a ve vybraných službách (-2,3 bodu). Stavebnictví je tak jediným sledovaným odvětvím, kde se důvěra v červnu zvýšila (+1,8 bodu).

„Červnová důvěra podnikatelů v ekonomiku byla výrazně ovlivněna pokračujícím poklesem sentimentu v průmyslu, v němž je stále patrná velká nejistota ohledně budoucího vývoje. Podniky se potýkají s relativně nízkou poptávkou, což má mimo jiné za následek pokračující výrazný pokles očekávaného tempa růstu výrobní činnosti v příštích třech měsících,“ napsal Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se druhý měsíc v řadě snížila. Důvodem byl výrazný růst počtu respondentů očekávajících zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v následujících dvanácti měsících. Počet domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci se nezměnil. Po výrazném květnovém růstu se ale mírně snížil počet domácností, které se obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl respondentů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně nezměnil.

„Červnové snížení důvěry spotřebitelů lze téměř výlučně připsat na vrub obav ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty totiž, na rozdíl od ostatních ukazatelů spotřebitelské důvěry, které se v posledních měsících stabilizovaly, výrazně rostly již druhý měsíc v řadě,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Dnešní situace má jednoduše až mnoho proměnných a tím pádem roste nejistota, přestože racionálně je stav domácí ekonomiky lepší, než by se mohlo zdát,“ hodnotí zprávu ČSÚ Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Domácí ekonomika prakticky neroste, pokračující válka na Ukrajině, vysoké úroky, robustní vládní zadlužení a do toho se o prázdninách začne mluvit o tom, jak ČR zvládne letošní zimu. Tento mix nutně znamená, že spotřebitelé mají oprávněné obavy. U podnikatelů jde pokles důvěry na vrub především průmyslníkům, což je pro českou ekonomiku fatální oblast. Nízká poptávka vede k tomu, že se podniky obávají nižšího tempa výroby.“