ČNB otevírá výstavu k výročí koruny a vydává pamětní bankovku

Viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová v návštěvnickém centru ČNB zahájila výstavu Rozděleno!, která připomíná měnovou odluku mezi Českem a Slovenskem v roce 1993. Výstava, která bude pro veřejnost přístupná od středy do konce roku, připomíná vznik a podobu české a slovenské koruny po rozdělení společního státu.

Pamětní bankovka s přítiskem. Ilustrační foto: Česká národní banka

Pro veřejnost se výstava otevírá dnes, shlédnout ji bude možné do konce roku. Výstava se zaměřuje na proces rozdělení Československa z pohledu centrální banky. „Provádí celým procesem od počátků, kdy se začalo vážně hovořit o rozdělení, přes rozdělení samotné až nakonec ke vzniku českých bankovek a mincí a jejich uvedení do oběhu,“ řekl Jakub Kunert z Archivu ČNB. „Primárně je zaměřená na Českou republiku, ale určitou částí se snaží nahlížet na to, jak to vypadalo na Slovensku. Když my jsme zde platili kolkovanými penězi, tak jakými kolkovanými penězi platili oni. Aby zde bylo určité srovnání, protože celý proces byl z obou stran a byl v úzké kooperaci.“ Na výstavě jsou k vidění vzory původních československých bankovek a mincí, kolkované peníze, které se využívaly v době odluky, i nové vzory české i slovenské měny.

S rozdělením Československa na počátku roku 1993 zanikla také Státní banka Československa a vznikly ČNB a Národní banka Slovenska jako centrální banky obou zemí. Zpočátku fungovaly se společnou měnou a plánovalo se, že si ji ponechají zhruba do poloviny roku. Jednotná měna se ale ukázala jako neudržitelná kvůli odlišným ekonomickým potřebám obou států. Měnová odluka proto nastala k 8. únoru 1993.

Po odluce se zpočátku využívaly kolkované československé bankovky, které později nahradila vlastní platidla obou států. Odluka byla bez zásadních komplikací. Podle Kunerta byly zaznamenány případy, kdy byly strhávány kolky ze slovenských bankovek nižších nominálních hodnot, které se v Česku nekolkovaly, protože slovenská koruna byla slabší než česká. Nebyla to ale masová záležitost.

Zatímco Česko si vlastní měnu stále ponechává, Slovensko v roce 2009 vstoupilo do eurozóny. Slovenská koruna tehdy zanikla a země od té doby používá společnou evropskou měnu.

Výstava Rozděleno! je jedním z projektů, kterými ČNB připomíná 30. výročí svého vzniku. Ve středu centrální banka uvolní do oběhu speciální tisícikorunovou bankovku s přetiskem připomínajícím měnovou odluku. V letošním roce také plánuje pořádání konferencí pro odborníky i pro veřejnost zaměřených na vývoj českého bankovnictví nebo na dopady finanční krize v roce 2009 na tuzemský bankovní sektor.

ČNB dnes také uvádí do oběhu speciální tisícikorunovou bankovku s přetiskem k 30. výročí rozdělení československé měny. Bankovku, která bude platná i v běžném obchodním styku, mohou zájemci zakoupit za tisíc korun na pokladnách centrální banky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem. Hradci Králové, Brně a Ostravě. ČNB uvádí do oběhu 200.000 kusů speciální bankovky.

Přetisk je na lícní straně bankovky a tvoří ho výroční logo ČNB ke 30 letům existence a motiv dobového kolku z doby měnové odluky. Motiv kolku vychází z originální rytiny tisícikorunového kolku, která se dochovala v technickém archivu Státní tiskárny cenin. Kolky se v roce 1993 označovaly původní československé bankovky využívané do doby, než byla vytištěna nová česká platidla.

Dnes vydaná tisícikoruna je druhou oběžnou bankovkou s přetiskem, kterou ČNB vydává. V roce 2019 uvedla do oběhu stokorunovou bankovku s přetiskem loga 100. výročí zavedení československé koruny. Také tyto stokoruny byly vydány v emisi 200.000 kusů.