Chyb v čerpání evropských dotací loni přibylo

Ilustrační foto: Pixabay

Kontroly peněz poskytnutých z evropských strukturálních a investičních fondů loni odhalily 1043 nedostatky zejména v účetnictví a určily korekce za 702,4 milionu korun. Prověřeny byly dotace za 38,57 mld. Kč, nesrovnalosti tak představovaly 1,82 % z kontrolovaných peněz. Vyplývá to ze Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022, kterou projednala vláda a ČTK ji má k dispozici.

V roce 2021 představovaly korekce 0,7 procenta z prověřených peněz. „Na nárůstu podílu výše korekcí vůči výši zkontrolovaných prostředků oproti předcházejícímu roku se značně podílela vysoká hodnota nesrovnalostí identifikovaných ministerstvem dopravy u projektů v rámci Operačního programu Doprava,“ napsalo ve zprávě ministerstvo financí. Případy nesrovnalostí v řádech desítek milionů korun kontroly odhalily také u Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a u Integrovaného regionálního operačního programu.

Ministerstvo financí jako auditní orgán zkontrolovalo 18,6 mld. Kč a našlo nedostatky za 54,6 milionu milionu. Největší chybovost 3,43 procenta zjistilo u programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko, následoval Operační program Životní prostředí s 3,16 procenta a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s 2,18 procenta.

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) loni české úřady předaly 439 případů nových nesrovnalostí, u 11 z nich s podezřením na spáchání trestného činu. Souhrnná částka dotčená nesrovnalostí v roce 2022 činila 66,11 milionu eur (1,55 mld. Kč). Od stanovených korekcí se částka liší, protože se vztahuje ke všem dotačním obdobím a zahrnuje i peníze na společnou zemědělskou politiku. „V rámci Národního plánu obnovy nebyla úřadu OLAF za rok 2022 nahlášena žádná nesrovnalost,“ uvedlo ministerstvo financí.

Centrální kontaktní bod pro spolupráci s OLAF loni zpracoval 13 nových případů pravomocných rozsudků. Odsouzeno bylo 20 fyzických a 6 právnických osob, většinou za poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. „Pravomocné rozsudky se vztahovaly nejčastěji k oblasti fiktivního pořizování zařízení nebo služeb,“ píše se ve zprávě. Pachatelé z unijních peněz obdrželi 74,8 milionu korun.

Dotační úřady loni kvůli podezření na neoprávněné použití peněz nevyplatily 279,2 milionu korun. Vyzvaly také k vrácení 745,6 mil. Kč, skutečně vráceno bylo 227,4 milionu korun. Nevyplacené dotace i částka, kterou příjemci měli vrátit, byly vyšší než o rok dřív.