Český HDP na počátku roku nepřekonal předpandemickou úroveň

Hrubý domácí produkt ČR byl na začátku letošního roku stále pod úrovní konce roku 2019, tedy období před pandemií covidu. Na konci roku 2021 dosahoval 97,8 procenta hodnoty z konce roku 2019. Na předpandemickou úroveň HDP nedostalo deset zemí EU. Horší hospodářské vypořádání s pandemií bylo pouze ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Rakousku, vyplývá z analýzy poradenské skupiny Moore CR.

Zatímco v roce 2020 nastal v tuzemském hospodářství desátý nejsilnější pokles z celé EU, v roce 2021 vykázalo čtvrtý nejslabší růst. „Ze srovnávací analýzy vyplynulo, že naprostá většina zemí se s dopady pandemie a návazných opatření na svá hospodářství vypořádala lépe,“ řekl partner Moore CR Petr Kymlička.

Světlo na konci tunelu nevidet. Ilustrativní foto: Casey Horner, Unsplash

Za nelichotivým výsledkem ČR podle něj stojí několik faktorů. „Jedním z nich byla často přehnaná, a hlavně chaotická protiepidemická opatření, jakož i nesystémová státní podpora,“ míní Kymlička. Opatření přijatá s cílem zamezit šíření nákazy podle něj nevedla ani k pozitivním výsledkům co do počtu obětí pandemie. V přepočtu úmrtí na milion obyvatel Česku v rámci EU náleží čtvrtá nejhorší příčka.

Nástroje kompenzací podle něj mířily především na udržení zaměstnanosti, přičemž právě přehřátý pracovní trh je jedním z největších problémů českého hospodářství posledních let. „Naše země tím do jisté míry promarnila příležitost k pročištění trhu o neefektivně fungující podniky a tím oddálila proces transformace na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Současně se fiskální expanze v této době stala významným faktorem pro letošní dramatický nárůst inflace, kde ČR patří k nejpostiženějším zemím,“ řekl Kymlička.

Komentář SH:

To není nijak nové zjištění. Podpora zaměstnanosti zabrzdila inovace i růst produktivity práce a naopak zajistila rekordní výši hotovosti na podnikových i soukromých účtech v bankách. Nárůst inflace už je jen přirozeným důsledkem.

Ze srovnání také vyplývá, že velice podobně jako ČR na tom jsou tři ze čtyř jeho sousedních států. HDP Německa, Rakouska i Slovenska byl také pod úrovní 99 % proti roku 2019, Rakousko na tom bylo dokonce o trochu hůře než ČR, ukázala data. Naopak výjimkou je Polsko, jehož ekonomika za dva roky celkově vzrostla o 3,6 procenta.

Nejlépe se s pandemií z pohledu ekonomického růstu podle analýzy vypořádalo Irsko, jehož HDP od konce roku 2019 vzrostl o více než 20 procent. „Důvodem výjimečné kondice irské ekonomiky i v této komplikované době je uplatnění cílených a současně časově omezených protiepidemických restrikcí. Irsko se tak stalo jedinou ekonomikou v EU, která v roce 2020 zaznamenala růst. Je však třeba zdůraznit, že Irsko je vysoce rozvinutou znalostní ekonomikou, která se zaměřuje na služby a špičkové technologie,“ zdůraznil Kymlička. Celkový růst HDP o více než 2 % zaznamenalo od konce roku 2019 devět zemí EU.