Češi utrácejí za jídlo stejně jako Japonci

Ilustrační foto: Silvia z Pixabay

Výdaje za potraviny tvoří u českého občana podíl 16,2 % z jeho celkových výdajů. Absolutně je to 147 eur (3529 Kč) měsíčně. V Evropě se tak ocitáme těsně za Irskem a Černou horou a před Ruskem a Polskem. Ve světě se nacházíme v sousedství Panamy, Izraele, Brazílie a Japonska. K těmto závěrům vede průzkum internetového obchodu Picodi.com.

V závislosti na zemi se výdaje za potraviny mohou lišit od několika procent až po více než polovinu spotřebitelských výdajů, upozorňuje Picodi. Například méně než desetinu výdajů za jídlo a nealkoholické nápoje konzumované doma lze nalézt v zemích jako USA – 6,7 %, Singapur – 8,4 %, Spojené království – 8,7 %, Irsko – 9,2 % a Švýcarsko – 9,9 procenta.

V tomto žebříčku se Česko umístilo na 39. pozici ze všech 105 zemí. Potraviny a nealkoholické nápoje tvoří 16,1 % z výdajů za zboží a služby. Tento výsledek je podobný jako například v Izraeli (16 %), Brazílii (16,3 %) a Japonsku (16,7 %).

Zdroj: Picodi.com

Mezi zeměmi zařazenými do žebříčku lze nejvyšší procento výdajů za potraviny nalézt v Nigérii, Myanmaru a Keni – 59 %, 56,6 % a 56,1 % respektive.

Nejvyšší výdaje za potraviny v Evropě lze nalézt ve Švýcarsku (325 eur/měsíc), následuje Norsko (308 eur/měsíc) a Dánsko (281 euro/měsíc), což lze vysvětlit celkově vysokými cenami v těchto zemích. Nejnižší útratu za potraviny lze nalézt na Ukrajině (98 eur/měsíc), Bělorusku (89 eur/měsíc) a Moldavsku (88 eur/měsíc).

zdroj: Picodi.com

Pro studii firma Picodi použila nejnovější statistiky spotřeby potravin a nealkoholických nápojů v domácnostech z Euromonitoru a oficiálních vládních webových stránek. Pro převod měn použila údaje o průměrném směnném kurzu z Google Finance za duben 2023.