Češi budou moci zakládat společenství ke sdílení energie

Češi budou moci zakládat energetická společenství pro sdílení místně vyrobené elektřiny. Sdílení bude možné prostřednictvím distribuční sítě. Umožněno by to mělo být od začátku příštího roku. Počítá s tím návrh novely energetického zákona, který dokončilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Novela také nově definuje takzvaného zranitelného zákazníka, který bude mít zvláštní ochranu v případě možného odpojení od odběru. Návrhem by se nyní měla zabývat vláda.

Ilustrační foto: jef

Novela navazuje na dosavadní změny, které reagovaly na problémy na energetickém trhu a měly usnadnit využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh proto zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi jejími členy. Typicky půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako obce, školy, úřady nebo podniky.

Podle ministerstva by administrativní ukotvení energetických společenství a jejich působení na trhu s energiemi měl usnadnit realizaci komunitních projektů na výrobu a sdílení energie. Návrh například počítá s instalací průběhového měření spotřeby nebo s vytvořením systému, který bude schopný vyhodnocovat výrobu a spotřebu v daném okamžiku a následné sdílení elektřiny. Tyto výstupy následně budou společenství poskytovat obchodníkovi jako podklad k vyúčtování.

Další novinkou v návrhu je definice tzv. zranitelného zákazníka. Měla by chránit zejména zákazníky s vymezeným zdravotním handicapem. Pro ně návrh zavádí vybraná ochranná opatření při problémech s dodávkami energií.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jedním z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje využívání energie z například fotovoltaické elektrárny obyvateli bytových domů. Další novinkou je zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kilowattů.