Změna pravomocí cenových kontrolních úřadů jde ke schválení

Sněmovna odeslala do závěrečného čtení vládní novelu zákona o cenách, která především upravuje působnost úřadů kontrolujících ceny. Jednou z hlavních změn je podle ministerstva financí odstranění případů, kdy se překrývají působnosti institucí zabývajících se cenami. Obecní a krajské úřady budou kontrolovat jen dodržování cenové regulace, kterou na základě cenového výměru MF obce a kraje samy přijaly. Cenová rozhodnutí budou také nově vydávána v podobě opatření obecné povahy, budou muset obsahovat širší odůvodnění a budou nově podléhat soudnímu přezkumu.

Novela také zvyšuje horní hranici pokuty za řádné nevedení cenové evidence regulovaného zboží. Zákon nyní tento přestupek považuje za méně závažný. Podle vlády tak mohou nastat případy, kdy se obchodníkovi vyplatí zdánlivě ztratit cenovou evidenci a dostat za to pokutu, protože tím znemožní kontrolu a vyhne se jí. Horní hranice má činit nově deset milionů korun. Příjem z pokut by se tak sice mohl zvýšit, podle MF ale bude rozdíl zanedbatelný. Pokuty bude vymáhat obecný správce daně, tedy příslušní celní úřad. Pokuty, které sám uložil, budou vymáhat i Specializovaný finanční úřad, kraj a obec.

Vládní předloha také mění pravidla pro ukládání a vymáhání pokut. Znovu zavádí také seznam nepotravinářského zboží, u kterého budou muset obchodníci vedle prodejní ceny uvádět i měrnou cenu, tedy cenu za jednotku zboží.

Rozpočtový výbor doporučil do předlohy vložit dva pozměňovací návrhy. První zavádí povinnost vybraných úřadů poskytovat získané cenové údaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro účely jeho dozorových povinností, druhý kromě jiného stanoví podmínky pro zrušení cenového výměru podle soudního řádu.

Poslanec ODS Libor Turek vznesl svůj pozměňovací návrh, který má zavést nadřazenost cenového výměru kraje před cenovým výměrem obce, pokud je jejich obsah v rozporu. Podle Turka může takový rozpor nastat jen v několika málo případech, jako je třeba cenová regulace za užití autobusových stání, což můžou regulovat obce i kraje.