Zelená biomasa žádá ÚOHS o prošetření smlouvy CB EKO s Lesy ČR

Ilustrační foto: Pixabay

Akciová společnost Zelená biomasa podala podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) týkající se rámcové smlouvy na dodávky dřevní hmoty-klestu uzavřené na 10 let mezi Lesy České republiky, s.p. a CB EKO s.r.o.

„Podle našich právních analýz došlo k porušení pravidel hospodářské soutěže, což mělo za následek velmi rychlou deformaci českého trhu s touto energeticky významnou komoditou,“ zdůvodnil ředitel společnosti Zelená biomasa Pavel Faltýnek.

Bohdanečská firma proto požádala ÚOHS, aby tento smluvní vztah prošetřil, protože je v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i příslušnými ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Hodnota zmíněné smlouvy v uvedených 10 letech je z veřejně dostupných zdrojů na úrovni cca 3,5 miliardy korun.

Svůj podnět antimonopolnímu úřadu opírá Zelená biomasa o právní i věcnou analýzu, z níž mj. vyplývá, že pozice Lesů ČR je u dodávek dřevní hmoty-klestu na českém trhu dominantní. „Desetileté dodávky v ročně nasmlouvaných objemech s jediným subjektem tak prakticky znemožňují možnost získání této suroviny dalšími (menšími) odběrateli. Jejich potřebu pak nedokáží pokrýt ani další vlastníci lesů v ČR,“ upřesňuje další důvody P. Faltýnek.  „Uzavření smlouvy se také okamžitě projevilo růstem ceny dřevní hmoty-klestu a následně i dřevní štěpky, která se z ní pro energetické účely vyrábí.“

Zarážející je též fakt, že smlouva byla uzavřena bez výběrového řízení, a navíc se subjektem (CB – EKO), který do té doby na tomto trhu vůbec nepůsobil, aby jej následně zcela ovládl.    

Problematická je také jednostranně uplatnitelná opce na období dalších 10 let (pouze ze strany CB EKO). Podobný typ smlouvy jako je ta na odběr dřevní hmoty-klestu je pak pro Lesy ČR zcela nestandardní. „U ostatních svých produktů (dříví) totiž uzavírají Lesy ČR smlouvy pouze na 5 let a tzv. senátním způsobem (v rámci rozdělených územních jednotek),“ dodává ředitel Zelená biomasa a.s. Pavel Faltýnek.

Zelená biomasa a.s. patří mezi přední české firmy dlouhodobě působící právě na trhu s dřevní hmotou i štěpkou v ČR. Skrze své podání u ÚOHS se chce domoci především rozhodnutí o neplatnosti uvedené smlouvy a tím narovnání tržních podmínek.

Zelená biomasa a.s. je lesnická společnost, která byla založena v roce 2008. Vyrábí a zpracovává biomasu určenou především pro energetické účely. Mimo to se věnuje lesnictví, obchodu s řezivem a vedlejšími produkty pil, výrobě a prodeji pelet a briket, prodeji palivového dřeva, zemědělství a dalším činnostem. Společnost zaměstnává celkem cca 50 lidí, její roční tržby se pohybují na úrovní 1 miliardy korun.