Witkowitz Atomica se dohodla na spolupráci s Indy

Davos. Ilustrační foto: Marcel z Pixabay

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se sešli zástupci společnosti Witkowitz Atomica s představiteli vlády indického státu Maháráštra, mezi nimiž byli premiér Eknath Shinde, ministr průmyslu Uday Samant, či Vipin Sharma, šéf Maharashtra Industrial Development Corporation. Byl podepsán Expresion of Interest, což je první krok k partnerství, které má využít potenciál skupiny Witkowitz ve strojírenství a energetice. Informovala o tom společnost Witkowitz.

Indické partnery zaujaly zejména malý modulární jaderný reaktor David a další produkty a řešení ze skupiny Witkowitz, jako čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. 

Vytvořené strategické partnerství zahrnuje zejména výměnu poznatků, sdílení technologií a finanční kooperaci. Maháráštra je nejbohatší indický svazový stát s hlavním městem Bombají a 126 miliony obyvatel. „Pro skupinu Witkowitz dohoda s jeho vládou představuje příležitost vstoupit na zajímavý indický trh,“ prohlásil předseda představenstva Witkoswitz Atomica David Chrobok, který dohodu podepsal. „Naše projekty vždy koncipujeme tak, aby byly využitelné mezinárodně. Indickým partnerům můžeme nabídnout know-how a jedinečné inovace, na jejich straně je obrovský trh, finanční síla a připravenost zavádět inovace rychle do praxe.“

Modulární jaderný reaktor David má za sebou dokončení koncepční studie. „Ta potvrdila, že naše původní myšlenky a technická řešení jsou realizovatelná. Indickým partnerům jsme představili komplexnost našeho přístupu a využití Davida SMR pro růst podílu bezemisní energie,“ řekl člen delegace, místopředseda představenstva Witkowitz Atomica Martin Groch. „Od samého počátku jsme vyvíjeli David SMR tak, aby byl modulární. To na vyšší úrovni modularity znamená, že je využitelný jak v energetice, tak v  teplárenství, při výrobě vodíku a odsolování mořské vody, ale především snadno uplatnitelný v různých podmínkách kdekoliv na světě. Na nižší úrovni je pak snadno přepravitelný, vybudovatelný a servisovatelný i v lokalitách bez rozvinuté infrastruktury.“ 

„V jednání budeme pokračovat, pozvali jsem naše české partnery do Indie k příležitosti Magnetic Maharastra. Možnosti spolupráce vidím zejména v realizaci Davida SMR, čističkách odpadních vod a dalších projektech, které podpoří zelenou energii a zajistí nová pracovní místa,“ řekl k jednání premiér státu Maháráshtra Eknath Shinde. A přidal svoji vizi jeho nejbližšího ekonomického vývoje: „Chceme navýšit do roku 2025 státní hospodářství na 1 bilion dolarů. Proto vedeme nyní důležité rozhovory s cílem vytvořit silná partnerství s klíčovými hráči v oblasti inovace-energie a vládního sektoru.“

 Zástupci indického státu Maháráštra projevili zájem navázat spolupráci se skupinou Witkowitz i v dalších oblastech. Za tímto účelem byla vytvořena pracovní skupina, která má koordinovat další kroky. 

Mezinárodní uplatnění Davida SMR se potvrdilo na podzim loňského roku, kdy ukrajinský regulátor, Státní vědeckotechnické centrum pro jadernou a radiační bezpečnost, vyzval Witkowitz Atomica k předložení dokumentace k zahájení předlicenčního posouzení koncepčního návrhu Davida SMR.

Indii nedávno pracovně navštívil předseda české vlády Petr Fiala. O posílení česko-indické spolupráce, například při rozvoji jaderné energetiky, jednal 10. ledna v Indii premiér Petr Fiala se svým indickým protějškem Naréndrou Módím. Podle Fialy projevil Módí zájem spolupracovat  na rozvoji malých modulárních reaktorů. Státníci se také dohodli na strategickém partnerství v inovacích. S řadou českých vědců a akademiků později zavítal na National Institute of Medical Sciences and Research (NIMS) Univerzity Džajpur, kde se setkal s vedením školy a akademiky a jednal o rozvoji společných výzkumných projektů a rozšíření spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými institucemi.

Skupina Witkowitz je pokračovatelem téměř dvousetleté průmyslové a strojírenské tradice. Výroba pro jadernou energetiku patřila k hlavním oblastem vítkovické produkce od vzniku tohoto odvětví. Firmy skupiny Witkowitz mají certifikace na spolupráci se všemi hlavními světovými společnostmi v oboru.