Vydavatelé získali silnější pozici vůči internetovým platformám

Včera vstoupila v platnost novela autorského zákona, která zajišťuje vydavatelům a mediálním domům silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Novela vychází ze směrnic EU. Firmy Google a Meta již dopředu v reakci na schválení zákona v Česku omezily zobrazování náhledů zpravodajského obsahu ve svých službách.

Licenční poplatek má zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy. V případě nedohody internetových platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání má odměnu stanovit ministerstvo kultury, které by na to mělo 60 dnů.

Copak si to čtete, pane? Ilustrační foto: Gustavo Wadalen Correa z Pixabay

Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun, nebo až jedno procento celkového ročního obratu, podle toho, která částka bude vyšší. Právě to patří k ustanovením zákona, které Google kritizoval nejvíce. Podle něj jde novela daleko za evropskou směrnici a představuje neúměrné finanční riziko.

Vydavatelské svazy vyzvaly na konci minulého roku Google k jednání. Podle části z nich budou kroky Googlu a Mety znamenat snížení návštěvnosti zpravodajských webů, a tím i jejich příjmů. Český mediální trh podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha již půl roku spolupracuje ve společném přípravném výboru pro vznik nové organizace kolektivního správce vydavatelských práv. Jeho členy jsou všichni významní vydavatelé, mediální domy a zpravodajské organizace, včetně veřejnoprávních institucí Česká televize, Český rozhlas a ČTK, nebo komerčních televizí Prima a Nova. Platformu společně koordinují Unie vydavatelů, Sdružení pro internetový rozvoj a Asociace online vydavatelů.

Sdružení pro internetový rozvoj očekává, že se nastaví férové podmínky pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají, a to povede ke spravedlivé odměně za úsilí vynaložené na vytváření obsahu na straně vydavatelů. „Dosavadní reakce nadnárodních on-line platforem s dominantním postavením na trhu spočívající ve vypnutí náhledů zpravodajského obsahu považujeme za nešťastné a s vydavatelským trhem neprodiskutované. Ještě před Vánoci jsme proto vyzvali společnost Google ke konstruktivnímu dialogu o tom, jak v České republice naplnit povinnosti vyplývající z Evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které novela autorského zákona transponuje do českého právního řádu,“ řekla ČTK výkonná ředitelka sdružení Tereza Tůmová. „Očekáváme, že se společnost Google postaví čelem k povinnostem vyplývajícím z Evropské směrnice přijaté již v roce 2018 a vstoupí do vzájemných jednání s vydavateli o budoucí výši odměn, které bude vydavatelům za užívání jejich obsahu odvádět,“ dodala.

Novela autorského zákona pomůže podle ministerstva kultury také v boji s nelegálními úložišti audiovizuálního obsahu. Novela by měla zajistit, aby se na nich nevyskytoval obsah proti vůli autorů a stanovuje jim povinnost získat od autorů licenci. Zjednodušení poskytování licencí k užití digitalizovaného kulturního dědictví usnadní muzeím a galeriím zpřístupňovat on-line digitalizované sbírkové předměty, a to zejména takzvaná díla nedostupná na trhu.

Podle novely také živnostníci do budoucna nebudou muset odvádět autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít puštěnou hudbu jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována. Rozšiřuje se také okruh živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašování Ochrannému svazu autorskému (OSA). Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na kapely, které hrají výhradně vlastní produkci nebo díla, na něž se už autorská práva nevztahují.