V Česku by mohly vznikat energetické komunity, návrh podpořila Sněmovna

Solární panely na střechách. Foto: redakce

V tuzemsku by mohly vznikat energetické komunity, které mezi sebou budou moci sdílet místně vyrobenou elektřinu, a to prostřednictvím distribuční sítě. Novelu energetického zákona, která to má umožnit, dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Novela umožní také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

Ministerstvo průmyslu předložilo novelu s cílem využít možnosti obnovitelných zdrojů a snížit závislost na fosilních palivech, řekl ministr Jozef Síkela (za STAN). Podle vlády reaguje novela na současnou kritickou situaci na trhu s energií. „Je to revoluční návrh zákona, je to logické doplnění moderní energetiky,“ řekl zpravodaj Ivan Adamec (ODS). Zákon je podle něj připraven dobře. Podotkl, že návrh představuje spíš hledání úspor než byznys a také zlepšení stavu ve využívání obnovitelných zdrojů.

Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO) označil novelu za energetický zákon roku. Považuje předlohu za správný krok a dodal, že hnutí ANO ho nebude blokovat. Dodal ale, že komunitní energetika nezařídí vše, ale musí být dobře naplánována, a to včetně ekonomické stránky. Podporu návrhu vyjádřil i klub SPD.

Návrh zavádí energetická společenství jako nové účastníky trhu. Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou, družstvem nebo spolkem a budou registrovány na Energetickém regulačním úřadu, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

Vláda v návrhu dočasně omezila rozsah a regionální působnost společenství na 1000 odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností. Omezení má platit do 30. června 2026. Další novinkou je například omezení hlasovacích práv pro členy komunit, kdy každý může mít maximálně desetinový podíl. Vzniknou má také Elektroenergetické datové centrum, které bude sledovat výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě.

Novela nově zavádí také institut aktivního zákazníka, což umožní sdílení vlastní vyrobené elektřiny v jiném předávacím místě, například z chaty do bytu. Takovéto sdílení bude možné z jednoho místa až na deset předávacích míst, tedy například v rámci širší rodiny, firmy s více provozy nebo několika úřadů v obci. Sdílet elektřinu budou moci fyzické i právnické osoby, obce i neziskové organizace. Počet členů se bude počítat podle počtu předávacích míst. Novela zavádí institut zranitelné osoby a zranitelného zákazníka. Zranitelnou osobou bude osoba, která využívá některý z prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, případně další zvláštní pomůcky a získala na ně příspěvek. Zranitelný zákazník bude mít právo například na bezplatné adresné upozornění o chystaném omezení nebo přerušení dodávky proudu z důvodu plánovaných prací, a to nejméně 15 dní předem.

Návrh novely navazuje na předchozí změny energetického zákona. Jedním z nich je novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje využívání energie z například fotovoltaické elektrárny obyvateli bytových domů. Další novinkou je zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kilowattů.