Trinity Bank vyplatí rekordní dividendu

Ilustrační obrázek: Gerd Altman z Pixabay

Zlínská Trinity Bank v prvním letošním čtvrtletí dosáhla zisku 189 mil. Kč zdaněním. Svým akcionářům vyplatí vysoké dividendy za rekordní rok 2022.

„V roce 2023 pokračujeme ve výrazně ziskovém hospodaření. Navazujeme na náš historický úspěch 1 miliardy korun zisku před zdaněním za rok 2022. Za první tři měsíce letošního roku jsme dosáhli zisku před zdaněním 189 milionů korun a přeplňujeme tak náš letošní plán o 29 procent. I bilanční suma banky v meziročním srovnání narostla o téměř 10,8 procenta. Zvýšil se i počet klientů banky o 44 procent, máme přes 113 tisíc klientů,“ hodnotí Dušan Benda, předseda představenstva banky.

Akcionáři Trinity Bank schválili na valné hromadě dne 28. dubna vyplatit akcionářům dividendu. Ta k poměru základního kapitálu banky připadajícího na hodnotu 1 kusové akcie (1.000,- Kč) představuje zhodnocení ve výši 13,15 % p.a. pro 1 ks akcie třídy A (základní akcie) a 15,52 % p.a. pro 1 ks akcie třídy B (bonusové akcie). Na poměry českého akciového trhu jde o velmi vysoké zhodnocení a vysokou výplatu dividendy na jednu akcii za rok 2022.

V meziročním srovnání za první čtvrtletí bance o 10,76 % rostla bilanční suma a o 5,53 % i depozita. Počet klientů v porovnání mezi březnem 2022 a březnem 2023 vzrostl o 43,51 %, na konci března 2023 banka obsluhovala přes 113 tisíc klientů. Objem úvěrů se zvýšil ve srovnání s prvním loňským čtvrtletím o 48,6 % a investice se zvýšily o 72,5 procenta.

Trinity Bank navazuje na historii Moravského Peněžního Ústavu. Ten byl založen Radomírem Lapčíkem v roce 1996 ve Zlíně a patřil mezi největší spořitelní družstva v ČR. V roce 2018 získal bankovní licenci a od roku 2019 funguje na českém bankovním trhu pod obchodním jménem TRINITY BANK, a.s.