Stravenkové firmy dostaly pokuty 280 mil. Kč za kartel

Antimonoolní úřad potrestal tři stravenkové firmy pokutami v celkové výši 280 mil. Kč za kartelovou dohodu. Společnosti Sodexo, Edenred a Up koordinovaly obchodní podmínky pro obchodní řetězce týkající se maximálního počtu stravenek na jeden nákup. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Rozhodnutí není pravomocné, firmy proti němu mohou podat rozklad. Sodexo s rozhodnutím ÚOHS nesouhlasí a odvolá se. Je přesvědčena, že nepochybila. Rozklad zřejmě podá také Edenred a Up Česká republika. Obdobně vysoké pokuty za kartelové dohody ukládá ÚOHS pouze jednou za několik let.

Fotka od Free-Photos z Pixabay

„Podle rozhodnutí Úřadu soutěžitelé mezi lety 2004 a 2018 vzájemně koordinovali svoje obchodní podmínky vůči obchodním řetězcům ohledně maximálního počtu přijímaných stravenek na jeden nákup. Svým jednáním tak narušili hospodářskou soutěž na trhu vydávání, prodeje a odkupu papírových stravenek a služeb s tím souvisejících na území České republiky,“ napsal úřad ve zprávě.

Firmy se nejméně od roku 2003 snažily na základě společné předchozí dohody zavést obchodní podmínku, podle které nebudou maloobchodní prodejny přijímat víc než pět stravenek na jeden nákup. „Nejpozději od dubna 2004 pak obchodní podmínku o omezení počtu stravenek přijímaných k úhradě nákupu na maximálně pět kusů prosadily v nejvýznamnějších maloobchodních řetězcích, přičemž následně bylo dodržování této podmínky ze strany Asociace i jednotlivých vydavatelů stravenek kontrolováno,“ napsal ÚOHS.

Firmě Sodexo vyměřil ÚOHS pokutu 132,3 mil. Kč , firma Edenred má zaplatit 101,9 mil. Kč a společnost Up 44,9 milionu korun. Pokuty jsou splatné do 90 dnů od doby, kdy rozhodnutí nabyde právní moci a budou příjmem státního rozpočtu.

Generální ředitel společnosti Sodexo Benefity Daniel Čapek ČTK sdělil, že Sodexo s prvoinstančním rozhodnutím rozhodně nesouhlasí a odvolá se proti němu. „Sodexo vždy dodržuje platné právní předpisy v jednotlivých zemích. Etický přístup ke všem našim obchodním aktivitám vždy byl a bude nedílnou součástí našich firemních hodnot,“ uvedl Čapek.

Se závěry ÚOHS a uloženou pokutou nesouhlasí ani Edenred. Firma ve vyjádření pro média popřela, že by se dopustila porušení pravidel hospodářské soutěže. „Jedná se o rozhodnutí první instance, proti kterému zamýšlíme podat v nejbližší době rozklad. S detailním obsahem právní argumentace úřadu se nyní seznamují naši právníci,“ doplnila společnost Edenred.

Společnost Up ČR podle právního zástupce firmy Michala Nulíčka rozhodnutí úřadu obdržela, nyní potřebuje čas ho podrobně prostudovat. „Z předcházející komunikace s ÚOHS ale mohu za klienta říci, že rozhodnutí nedává smysl a určitě podáme rozklad,“ řekl.

Vedle zaplacení pokut v případě, že proti nim nepodají rozklad, musí účastníci dohody také informovat do dvou měsíců maloobchodní partnery, že je dohoda neplatná, musí tuto informaci zveřejnit na svých internetových stránkách nejméně na rok a upravit všechny smlouvy, podle nichž nesmí maloobchody přijímat víc než pět stravenek na jeden nákup.

„Takto závažný případ se podaří odhalit jednou za několik let. Loni například úřad za všechny odhalené kartely uložil pokuty v celkové výši 153 miliony korun. Výše pokuty se odvíjí jednak od obratu potrestané firmy, ale také od délky platnosti zakázané kartelové dohody, která byla v tomto případě 14 let,“ řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Společnost Sodexo Pass Česká republika vykázala podle výroční zprávy uložené ve Sbírce listin tržby za rok končící loni v srpnu téměř 861 mil. Kč po předchozích 982 milionech korun. Společnost Edenred CZ měla za rok 2020 tržby přes 598 mil. Kč po předchozích 628 mil. Kč a společnost Up Česká republika vykázala za rok 2020 tržby přes 248 mil. Kč po předchozích 283 milionech korun.