Solární energie nemá mít přednost před jinými obnovitelnými zdroji

Solární energie by neměla mít přednost před jinými typy obnovitelných zdrojů energie tak, aby byl zachován princip technologické neutrality. Usnesl se na tom Senát k návrhu novely evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a dalších směrnic. Vyjádřil tak v tomto bodu souhlas s rámcovou pozicí vlády. Jde o návrh směrnice, která členským státům kromě jiného ukládá zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě EU vzrostl v roce 2030 na nejméně 45 procent. Dosud činil tento cíl 40 procent. Má to pomoci ukončit hlavně závislost EU na dovozu energií z Ruska.

Senát v přijatém usnesení souhlasí s rámcovou pozicí vlády pokud jde o podporu solární energie. Pouze nechce, aby byla upřednostňována. Stejně jako vláda podporuje zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů v rámci projektů pro obnovitelné zdroje energie. S vládou Senát souhlasí i pokud jde o respektování odlišných podmínek a možností jednotlivých členských států EU při naplňování stanovených cílů u obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

Senát také podpořil vládu v poskytování dotací na výstavbu fotovoltaických elektráren a dalších solárních zařízení a na energetické úspory na veřejných budovách. Senátoři ale upozornili, že je nutné zohlednit dostupnost materiálů, případnou nestabilitu dodavatelských řetězců, dostatek kvalifikovaných odborníků nebo například připravenost distribučních soustav. Je podle nich nutné také brát ohled na finanční dopady následné recyklace nebo likvidace solárních technologií.

„Přechod na obnovitelné zdroje je jednou z priorit naší vlády, protože jej považuje za řešení řady problémů, a musí být nezbytnou součástí modernizace české energetiky a i českého průmyslu,“ řekl senátorům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů má přispět podle Komise zdvojnásobení kapacity solárních elektráren v příštích třech letech spojené například s povinnou instalací solárních panelů na všechny nové veřejné, komerční a později i obytné budovy. Zdvojnásobit se má i počet využívaných tepelných čerpadel. Součástí balíčku návrhů novel směrnic je také návrh na výraznější zvýšení energetické účinnosti. Zatímco dosud měla EU do roku 2030 snížit spotřebu energie díky větší účinnosti o devět procent, komise chce stanovit nový cíl na 13 procent.

Síkela v reakci na vystoupení některých senátorů slíbil, že v nejbližší novele přijde s návrhy změn ve stavebním zákoně a povolovacím řízení. Jako jeden z problémů s povolovacím řízením, které nyní ministerstvo řeší, uvedl debatu s hasiči. Těm se podle něj nelíbí návrh ministerstva zvýšit hranici pro budování zdrojů bez stavebního povolení na 50 kilowatt. „Musíme se domluvit na ohlášce tak, aby hasiči věděli, kde co stojí,“ podotkl. Toto vše bude řešit transpoziční novela energetického zákona, kde se chce ministerstvo věnovat také komunitní energetice, řekl ministr.