Skupina Orgrez založila společnost na poradenství s ESG

Ilustrační foto: Jef

Skupina technologických firem Orgrez Group založila svou novou dceřinou společnost Orgrez Eco. Ta rozšířila dosavadní zkušenosti skupiny z udržitelného rozvoje energetiky, ochrany životního prostředí, měření emisí či vývoje moderních technologií tak, aby mohla společnostem s velkou uhlíkovou stopou, tedy energetickým, průmyslovým firmám a municipalitám pomoci s kompletní implementací ESG principů a přechodem na udržitelné podnikání. Společnost to oznámila ve své zprávě.

„Naplnit ESG požadavky je z pohledu financí, rizik a časových nároků nejnáročnější v environmentální oblasti. Snížit dopady podnikání na životní prostředí je přitom možné především redukcí uhlíkové stopy, šetrným využíváním surovin a energie a omezením produkce odpadu. Přesně s těmito oblastmi má Orgrez přes 65 let zkušeností, a tak je logické, že se vzrůstajícími regulatorními nároky na udržitelné podnikání firem rozšiřuje svou působnost,” vysvětluje nový záběr skupiny vlastník a předseda představenstva Orgrez Group a zároveň zakladatel společnosti Oregrez Eco Vladimír Hlavinka. 

„Z praxe mnoha společností vidíme, že přechodem na udržitelné podnikání je možné získat nejen hladký přístup k financování bankami či investory, ale i inovativní náskok a konkurenční výhodu v očích zákazníků. Platí to ale jen tehdy, pokud firma k zavádění ESG principů přistoupí komplexně a pragmaticky, tedy na základě vyhodnocení dat, s potřebnou znalostí technologií a dopadů udržitelných investic na finanční výsledky společnosti. A to vnímáme jako své poslání. Navrhovat díky našim zkušenostem a zázemí odborných pracovišť ESG strategie, které jsou založené na datech, jsou ekonomicky i technicky smysluplné a mají co nejlepší reálný efekt pro dosažení udržitelnosti,“ dodává Hlavinka.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nedávno prohlásila, že se sníží administrativní zátěž pro malé a střední podniky, která jim ztěžuje podnikání. „Malé podniky nemají kapacitu na to, aby zvládaly složitou administrativu. Nebo je brzdí zdlouhavé procesy. To často znamená, že v čase, který mají k dispozici, toho zvládnou méně – a promeškají příležitosti k růstu. Proto – před koncem roku – jmenujeme zmocněnce EU pro malé a střední podniky, který bude odpovědný přímo mně. Chceme, aby nás malé a střední podniky o svých každodenních problémech informovaly přímo. Pro každý nový právní předpis provádí nezávislá rada test konkurenceschopnosti. A příští měsíc předložíme první legislativní návrhy zaměřené na omezení povinností v oblasti podávání zpráv na evropské úrovni o 25 procent,“ prohlásila Leyenová.