První česká plovoucí fotovoltaika zvýšila výkon na čtyřnásobek

Fotovoltaická elektrárna Štěchovice. Foto: ČEZ

Po ročním testování energetici společnosti ČEZ zečtyřnásobili výkon první české plovoucí fotovoltaické elektrárny z 21,7 na 87 kWp a připojili ji do sítě. Panely na hladině horní nádrže přečerpávací elektrárny Štěchovice nyní vyrobí ročně až 80 MWh bezemisní elektřiny, sdělil ČEZ v tiskové zprávě.

Osm řad monokrystalických panelů na stříškách s orientací východ-západ bez problému funguje při až devítimetrovém kolísání hladiny během cyklů přečerpávací elektrárny. Štěchovická plovoucí fotovoltaika má ověřit plavební vlastnosti nosné konstrukce pro případné nasazení tohoto typu fotovoltaik v budoucích velkých parcích.

Po 75 letech provozu přečerpávací vodní elektrárny teď na hladině nádrže zdomácněla další elektrárna. Celkem 192 fotovoltaických panelů udržuje nad hladinou 144 vzduchem plněných plováků. Výkyvům počasí a stálému kolísání hladiny během přečerpávacích cyklů zvládá celá konstrukce díky kolečkovým pojezdům s ližinovým upevněním ke stěnám nádrže.

„Rostoucí efektivita nové generace fotovoltaických panelů skokově zvýšila potenciál tohoto obnovitelného zdroje. V dalších letech chce ČEZ postavit tisíce MW výkonu právě ve fotovoltaikách. Plovoucí elektrárny jsou alternativou k záboru pozemků, pomáhají zlepšovat kvalitu vody, snižují její odpařování z krajiny a jejich demontáž je snazší než u pozemních konstrukcí s nosnými piloty v zemi. Štěchovická fotovoltaika teď dostává šanci ukázat tyto výhody v praxi. V budoucnu by podobné elektrárny mohly fungovat na technologických nádržích a dalších vodních plochách, a nezabíraly by tak zemědělskou půdu,“ říká Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Přečerpávací elektrárna byla spuštěna v roce 1947 a komplexně zmodernizována v roce 1996. Na stoprocentní výkon zvládne najet za pouhé tři minuty od povelu dispečera. Během čtyř hodin umí dodat až 200 MWh elektřiny a pomoci tak stabilizovat českou energetickou soustavu.

„Po vyhodnocení provozu zvážíme na štěchovické horní nádrži případnou stavbu fotovoltaiky o výkonu až 1 MW. Pokud další výzvy Modernizačního fondu budou věnovat pozornost i plovoucím fotovoltaikám, budeme už vybaveni potřebnými zkušenostmi z praktického provozu,“ dodává Jan Kalina.

ČEZ staví fotovoltaické elektrárny už 25 let. Aktuálně provozuje v České republice fotovoltaiku o celkovém výkonu 126 MW, které ročně v závislosti na přírodních podmínkách vyrobí elektřinu pro zhruba 40 tisíc českých domácností. První solární elektrárna ČEZ v nové éře vznikla ve vnějším areálu jaderné elektrárny Dukovany na speciálně upravených střechách nových parkovacích stání. Díky svému výkonu 820 kWp pokryje roční spotřebu téměř tří stovek domácností. Elektrárna nezabírá žádnou ornou půdu a díky oboustranným panelům zužitkuje i sluneční světlo odrážející se od zaparkovaných vozů. ČEZ ESCO na klíč pro zákazníky staví fotovoltaiky na střechách. Největší o výkonu 2,3 MWp vzniká na halách automobilky Škody Auto.