Podniky mohou využít včasného varování před finanční krizí

Systém ministerstva spravedlnosti napoví, jestli se to ještě dá ustát. Ilustrační foto: Greg Montani z Pixabay

Ministerstvo spravedlnosti spustilo interaktivní webovou aplikaci Finanční zdraví, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě.

„Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na rizika ohrožující řádný provoz jeho obchodního závodu a motivovat ho včas přijmout ozdravná opatření odvracející podnikovou krizi,“ napsal k nové aplikaci ministr Pavel Blažek.

Systém včasných varovných signálů vytvořili experti z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze jako výstup výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Aplikaci Finanční zdraví vytvořili zástupci ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s externím dodavatelem. Jedná se o implementaci evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci a jejího požadavku zavést do českého právního řádu tzv. nástroje včasného varování.

„Potenciál daného mechanismu spočívá v šanci snížit počet případů, kdy intenzita podnikové krize překročí kritický úpadkový stav. V takovém případě totiž nezbývá než řešit nastalou situaci v rámci veřejného insolvenčního řízení, zatímco včasná reakce by podnikateli umožnila využít například nového institutu preventivní restrukturalizace a vyjednat s klíčovými věřiteli privátní restrukturalizační plán,“ říká náměstek ministra Antonín Stanislav.

Aplikace Finanční zdraví je dostupná z webové adresy https://eformulare.justice.cz/msp-financnizdravi/form/uvod. Její použití předpokládá vložení údajů o konkrétních finančních ukazatelích, které lze většinou vyčíst z běžných účetních závěrek. Sofistikovaný algoritmus z vložených dat vyhodnotí například pravděpodobnost existence finanční tísně nebo míru mezery krytí. Pro maximální přehlednost jsou výsledky zvýrazněny barevnou škálou připomínající semafor – zelená barva znamená zdravou kondici, oranžová barva indikuje potenciální hrozbu a červená barva varuje před vážným rizikem.

„Uvedení Systému včasného varování do podnikatelské praxe je vítanou třešní na vrcholu dortu přijímaného zákona o preventivních restrukturalizacích. Díky němu si každá korporace může anonymně ověřit svou finanční stabilitu či své finanční zdraví, tak aby včasně předcházela problémům či jejich prohloubení. Letitá spolupráce Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE v Praze s Ministerstvem spravedlnosti pomohla díky týmu Fakulty podnikohospodářské připravit kvalitní modul, který tým ministerstva uvádí v těchto dnech do provozu jako webovou aplikaci. Věřím, že pomůže zejména menším a středním podnikům v jejich rychlé orientaci,“ dodává Lee Louda, poradce ministra pro oblast insolvencí.