Umělou inteligenci zatím využívá jen 6 procent českých firem

Ilustrační obrázek: Stefan Keller z Pixabay

Obrovské tempo vývoje umělé inteligence nadále pokračuje. Jen v loňském roce do něj soukromé subjekty celosvětově investovaly 96 miliard dolarů (2220,48 mld. Kč). České firmy se do toho však zatím příliš nehrnou. Podle dat ČSÚ vloni používalo technologie umělé inteligence pouhých 6 % českých podniků. 

Podle zprávy Stanfordské univerzity AI Index Report 2024 vloni do vývoje technologií AI investovaly soukromé subjekty 96 miliard dolarů. Mírně znepokojující však jsou nadále se rozevírající nůžky mezi softwarovými velmocemi a zbytkem světa. 

Celkem nepřekvapivě stojí v čele vývoje umělé inteligence Spojené státy americké. V loňském roce do něj tamní firmy investovaly 67 mld. USD, tedy více než dvě třetiny celkového objemu. S výrazným odstupem za nimi následuje Čína s investicemi 7,8 miliardy dolarů. Investice všech evropských států dohromady vloni činily 11 mld. USD a výrazně tak na Spojené státy ztrácí. 

A jak jsou na tom Češi a AI? Čísla z publikace ČSÚ Informační společnost v číslech 2024 ukazují, že tuzemské firmy ve srovnání s ostatními státy Evropské unie zatím mírně zaostávají. V roce 2023 používalo technologie umělé inteligence jen necelých 6 % českých firem, což nás řadí na 16. místo v rámci sedmadvacítky. Nejlépe si aktuálně vedou velké podniky s více než 250 zaměstnanci, mezi kterými využívá tyto technologie více než čtvrtina (28,4 %). Ve Finsku, Slovinsku nebo Dánsku však s AI pracuje každá druhá velká firma.

Význam včasného naskočení na trend AI si Česko naštěstí uvědomuje. Ve druhé polovině roku se proto očekává vyhlášení dotačního programu Aplikace II, který by měl české firmy podpořit ve vývoji vlastních inovativních softwarových řešení postavených právě na AI, strojovém učení, deep learningu, neuronových sítích nebo virtuální či rozšířené reality.„Vyhlášení tohoto dotačního titulu jen potvrzuje ambici Česka držet v oblasti technologií krok s velkými hráči, jít naproti pokroku a podporovat konkurenceschopnost českých firem,“ komentuje David Kotris, jednatel dotační společnosti enovation. „Určený bude pro malé, střední i velké podniky, které budou moci získat desítky až stovky milionů korun na své vývojové nebo výzkumné projekty. Jejich výstupem by měla být vysoce inovativní, unikátní softwarová řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.“

Umělá inteligence bývá často spojovaná s obavami z nahrazení lidských pracovníků. Aktuální vývoj však ukazuje, že AI zatím dokáže efektivně zastat pouze dílčí části pracovní náplně a spíše tak ovlivní způsob, jakým lidé a firmy pracují. Příští roky by se proto měly nést v duchu hledání způsobů, jak AI v pracovním prostředí co nejlépe využít. Goldman Sachs například odhaduje, že by mohla umělá inteligence pracovníkům v nějaké míře asistovat až ve dvou třetinách všech existujících povolání.

„Spíše než hrozbu dnes umělá inteligence představuje nástroj, který lidským pracovníkům jejich práci usnadní a zefektivní. Každý zaměstnanec tak díky ní může být mnohem produktivnější. Firmy, které dokáží tyto technologie zapracovat do svých každodenních procesů a efektivně je využívat, budou mít na trhu obrovskou konkurenční výhodu,“ upozorňuje David Kotris. Pozitivní vliv AI na efektivitu práce potvrzuje průzkum Workforce Lab společnosti Slack, ve kterém 4 z 5 pracovníků využívajících AI uvedlo, že tyto technologie zvyšují jejich produktivitu.

Od lidských pracovníků dnes umělá inteligence dokáže přebírat především opakující se činnosti – ať už jde třeba o administrativní práce, zákaznický servis nebo analýzu a zpracování dat. Podle studie britského Alan Turing Institute by například mohla pomoci s automatizací až 84 % repetitivních činností v tamní státní správě. Podobný efekt by mohl mít příchod AI i v tuzemsku. Při správné implementaci by tak mohla umělá inteligence pomoci urychlit zdlouhavé byrokratické procesy.

Enovation je poradenská společnost zabývající se dotacemi pro podniky a veřejný sektor.